Wijk de Morgenwijk

Hits: 19015

Hartelijk welkom in de Protestantse wijkgemeente De Morgenwijk!                                                                                                                                                                         De wijkgemeente bestaat sinds 11 september 2014. Het is een samenvoeging van verschillende wijken in Harderwijk als gevolg van de herstructurering van de Protestantse Gemeente Harderwijk

De wijk waar de zon (Zon) schijnt, bij de dag wordt geleefd en met de toekomst wordt gerekend.

Het kan zijn dat u vanuit buiten Harderwijk in onze wijk bent komen wonen of dat u binnen Harderwijk bent verhuisd en vanuit een andere wijkgemeente komt. Verhuist u van wijk dan bent u waarschijnlijk al op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de Protestantse Gemeente Harderwijk. Het maakt niet uit hoe groot de verandering is, het is altijd wennen en een weg zoeken. Weet dat u welkom bent. Als gemeente zijn wij constant in beweging en daarom enige basisinformatie. Als nieuwkomer heeft u waarschijnlijk al een boekje met informatie ontvangen en kreeg u ook een enveloppe met informatie/folders over activiteiten binnen de Protestantse Gemeente Harderwijk. Leest u de informatie rustig door en mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de wijkmedewerker die deze informatie bij u heeft gebracht of direct bij de betreffende commissie. Hopelijk voelt u zich snel thuis!

Met vriendelijke groet,

Het Pastoraal Team De Morgenwijk

Stukje geschiedenis:
In Harderwijk werken een aantal gemeentes al jarenlang aan een Samen-op-Wegproces. Een belangrijke stap in dit proces is het ontstaan van de Protestantse Gemeente Harderwijk (PGH) in 2011. De PGH is ontstaan door het samengaan van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde buitengewone wijkgemeente Nieuwe Kerk. In september 2014 is een andere mijlpaal bereikt. Toen zijn de vijf (merendeels nog gescheiden) wijkgemeentes van de PGH opgeheven en drie nieuwe wijkgemeentes gevormd. De Morgenwijk is één van deze drie wijkgemeentes. Een nieuwe wijk met een nieuwe naam die een nieuwe weg (toekomst) tegemoet gaat.

De wijkkerkenraad:
De Protestante Gemeente Harderwijk bestaat uit drie wijken met elk een eigen wijkkerkenraad. De wijkkerkenraad is als het ware het dagelijks bestuur van de wijk en rapporteert, adviseert de Algemene kerkenraad. (De Algemene Kerkenraad is het bestuur van de gehele Protestantse Gemeente Harderwijk).

De wijkkerkenraad heeft een beleidsplan opgesteld, waarin staat dat het doel van onze wijk is het laten groeien en bloeien van de geloofsgemeenschap. Door het aanbieden van mogelijkheden om met elkaar in contact te komen en het stimuleren van ontmoetingen hoopt de wijkkerkenraad deze doelstelling te realiseren. Echter kan zij dit niet zonder uw hulp. U kunt al helpen door het bezoeken van de erediensten en het drinken van een kopje koffie na de dienst. U bent ook van harte welkom om deel te nemen aan of het helpen organiseren van andere activiteiten. Verderop treft u informatie over de erediensten aan. Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar onze website, waar u ook het volledige beleidsplan kunt vinden. Het beleidsplan is ook op te vragen bij de scriba van De Morgenwijk.

Kerkdiensten:

De wijkkerkenraad van De Morgenwijk organiseert om de week om 09:30 uur de eredienst in de Plantagekerk, waar u van harte welkom bent. In deze dienst staat de ontmoeting met God en met elkaar centraal. Niet iedereen is gelijk en wat de een aanspreekt, spreekt een ander niet aan. Er wordt samen met de liturgiecommissie geprobeerd om goede, inspirerende, bemoedigende, opbouwende, aansprekende, afwisselende diensten voor zowel jong als oud te organiseren. Na de dienst is er ruimte om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Aan de erediensten werken vele vrijwilligers mee om alles soepel te laten verlopen en voor iedereen toegankelijk te maken.