Werkgroep Dresden /Roemenië

Hits: 9473

De werkgroep houdt zich, samen met de Reformierte Gemeinde in Dresden, sedert 1990 bezig met de verbetering van de levensomstandigheden van de bewoners van drie dorpen in Transsylvanië (Roemenië), te weten Copand, Stina de Mures en Gabud. De werkgroep had zijn oorsprong in de gereformeerde Plantragekerk maar is nu onderdeel van de Protestantse Gemeente Harderwijk.

Rekeningnummer: NL35INGB0005518205 t.n.v. Werkgroep Dresden-Roemenië, Harderwijk

In de achterliggende jaren zijn er diverse projecten gerealiseerd, zoals de bouw en financiering van een gemeenschapshuis, met daarboven de woning van de dominee. Er is met hulp van de werkgroep een gasnet aangelegd en er is gezorgd voor een schoon drinkwatervoorziening.
Voor deze activiteiten hebben de gemeenteleden van de PGH ruimhartig bijgedragen via giften en de jaarlijkse speculaasverkoop.

Er is in de loop der jaren door sponsoring gezorgd voor een aantal grote landbouwmachines, o.a. een combine, een tractor en verschillende kleinere machinerieën. Omdat het machinepark aardig is uitgebreid is er sinds 2011 een onderhoudsfonds. Hierin wordt geld gereserveerd voor eventuele reparaties en het noodzakelijke onderhoud van de landbouwmachines. Dit onderhoud wordt uitgevoerd door één van de werkgroepleden met zeer ruime ervaring in het behandelen van allerlei technische problemen aan motoren en rijdend materieel.

Ook vult de werkgroep al jaren een Broodfonds en een Noodfonds. Via het Broodfonds ontvangen de allerarmste gezinnen in de genoemde dorpen op aanwijzing van onze contactpersoon eens per maand een voedselpakket.

Elk najaar krijgen ruim 300 gezinnen in de drie Roemeense dorpen een zogenaamd najaarspakket met levensmiddelen. Leden van de werkgroep gaan voor de uitreiking daarvan op eigen kosten in oktober naar Roemenie en bezorgen persoonlijk bij ieder gezin het pakket.

Vanuit het Noodfonds worden bedragen betaald als er door een zeer ernstige en onvoorziene gebeurtenis op medisch gebied in een ziekenhuis een ingreep moet plaatsvinden en de behandelende dokter eerst geld wil zien voor hij aan de behandeling begint. Degene die bepaalt of een ondersteuning uit het noodfonds noodzakelijk en gerechtvaardigd is, is ook hier weer onze contactpersoon. Zij neemt in voorkomende gevallen contact op met de penningmeester met de vraag of ze in een bepaalde situatie financiële steun mag verlenen.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Files:
Nieuwsbrief 2019
(0 votes)
Date 2019-11-23 File Size 5.81 MB Download 23 Download

Nieuwsbrief 2018 HOT
(0 votes)
Date 2019-04-22 File Size 7.09 MB Download 130 Download