Werkgroep Dresden /Roemenië

Hits: 14142

Winteractiviteiten 2023-24 (12-10-2023)

Verslag van de Roemenië Voorjaarsreis 2023

Update vanuit werkgroep - maart 2023

De werkgroep houdt zich, samen met de Reformierte Gemeinde in Dresden, sedert 1990 bezig met de verbetering van de levensomstandigheden van de bewoners van drie dorpen in Transsylvanië (Roemenië), te weten Copand, Stina de Mures en Gabud. De werkgroep had zijn oorsprong in de gereformeerde Plantragekerk maar is nu onderdeel van de Protestantse Gemeente Harderwijk.

Rekeningnummer: NL35INGB0005518205 t.n.v. Werkgroep Dresden-Roemenië, Harderwijk

In de achterliggende jaren zijn er diverse projecten gerealiseerd, zoals de bouw en financiering van een gemeenschapshuis, met daarboven de woning van de dominee. Er is met hulp van de werkgroep een gasnet aangelegd en er is gezorgd voor een schoon drinkwatervoorziening.
Voor deze activiteiten hebben de gemeenteleden van de PGH ruimhartig bijgedragen via giften en de jaarlijkse speculaasverkoop.

Met ons onderhoudsfonds zijn wij nog altijd bezig om de door ons gebrachte machines te onderhouden en zo nodig te repareren.  De oorspronkelijke combine is inmiddels vervangen door een andere (tweedehands) machine, die in de oogsttijd van juni tot november goede diensten verricht.

Ook de twee tractoren worden door ons bedrijfsklaar gehouden.

Verder zijn er in de loop der jaren allerlei machines vanuit Harderwijk naar Stina de Mures gebracht, zoals, ploegen, eggen, een balenpers en een hakselmachine.

Al deze werktuigen zijn voor het grootste deel eigendom van de plaatselijke kerk en worden door Arpad, onze contactpersoon, geleased. Hij betaalt hiervoor geld aan de kerk, die daardoor inkomsten heeft.

Arpad runt hiermee een soort loonbedrijf, waar de inwoners van de dorpen voor een luttel bedrag gebruik van kunnen maken om hun stukje land te bewerken.

Verder is er het Noodfonds, dat door ons ieder halfjaar aangevuld wordt tot 1000 euro.  Suzi, de vrouw van Arpad, beheert dat fonds en overlegt met ons iedere uitgave.  Veelal zijn dat plotseling optredende situaties, zoals ziekte, ongelukken of sterfgevallen.  Per geval wordt bekeken hoeveel geld zij mag uitgeven.

Als derde hebben wij het Broodfonds. Hieruit worden enkele weduwen en de meest arme gezinnen iedere maand van een voedselpakket voorzien, ter waarde van 25 euro.

Eénmaal per jaar brengen wij bij ieder gezin in de drie dorpen een voedselpakket ter waarde van ongeveer 15 euro. Dit gebeurt normaal tijdens onze najaarsreis. Door de ziekte van Arpad kon dat in 2019 niet doorgaan. Wij zijn nu van plan in maart 2020 de pakketten uit te delen. De levenmiddelen worden in Roemenië gekocht bij een groothandel. Suzi bestelt deze, pakt alles in met enkele vrouwen uit het dorp, zodat wij na aankomst de volgende dag  met uitdelen kunnen beginnen.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Downloads:
pdf-202 Nieuwsbrief 2020 HOT
(1 vote)
Date-202zaterdag 21 november 2020 16:49 File Size-202 7.49 MB Download-202 527 Download

pdf-195 Nieuwsbrief 2019 HOT
(0 votes)
Date-195zaterdag 23 november 2019 22:00 File Size-195 5.81 MB Download-195 599 Download