Kerk naar buiten

Hits: 7934

Werkgroep “Kerk naar Buiten” (evangelisatie)

De Werkgroep "Kerk naar Buiten” van de Protestantse Gemeente, de vroegere evangelisatiecommissie, zet zich in voor diverse vormen van evangelisatie en missionaire toerusting.

Zij beschikt hiervoor over financiën die afkomstig zijn van legaten en van de geldwervingsactie binnen de PGH, jaarlijks in januari tegelijk met de actie Kerkbalans. Via deze actie komt er circa veertigduizend euro per jaar beschikbaar voor Evangelisatie projecten.

We proberen uitvoering te geven aan de opdracht van Jezus om in Zijn naam de wereld in te gaan (Matt. 28:16-20) en om een levende en vitale gemeente te zijn, door onder andere de volgende activiteiten:

  • Gemeenteopbouw: wat betekent het om een gezonden (missionaire) gemeente te zijn in deze tijd?
  • Gemeenteleden bemoedigen tot het delen van hun geloof in daden en met woorden in het leven van elke dag.
  • Commissies, groepen en predikanten in de kerk aan te moedigen tot, of assisteren bij projecten met een missionaire insteek
  • Samen met evangelisatiecommissies van andere kerken activiteiten ontplooien in Harderwijk en daarbuiten. De interkerkelijke evangelisatie commissie in Harderwijk komt 2x per jaar bijeen om alle weetjes en plannen met elkaar uit te wisselen en af te stemmen. Dat stimuleert enorm, en veel dingen gaan samen veel beter dan als ieder groepje er alleen voor zou staan.

We werken samen met, en dragen bij aan een aantal plaatselijke activiteiten zoals de Oude Synagoge, het Echocentrum, Youth-United, het Baken en natuurlijk niet te vergeten de andere kerken in Harderwijk.

Financieel ondersteunen we een twintigtal organisaties, vooral uit Nederland, die vergelijkbare doelen als wij hebben en aantoonbaar goed werk doen.

Afgelopen jaar (2018) is er bijna dertigduizend euro naar deze vaste projecten gegaan:  projecten die we jaar-in jaar-uit steunen, en die we volgen om te zien of er goed werk wordt gedaan. Dit zijn bijvoorbeeld St. Echo, Youth-United, Wilma Wolthuis via Wycliff, inloophuis De Tweede Mijl in Amsterdam, de Oude Synagoge, Vrienden van het EBC, Youth for Christ, Nederlands Bijbelgenootschap, Louise ter Wolde (Youth with a mission), Missie Nederland, St. Gave, Het Baken, Agape, Alpha cursus Nederland, Bijbelvereniging (voorheen Gideons), Groot Nieuws Radio, Navigators studenten vereniging, Werkgroep Roemenië-Dresden

Er is ruim tweeduizend euro gegaan naar incidentele projecten in Harderwijk, zoals het kerstdiner in de Synagoge (voor dak- en thuislozen) en naar Outreach waarbij meer dan 50 jongeren een week zijn bezig geweest met evangelisatie (in de zomer en rondom kerst).

Projecten in onze eigen kerk, bijvoorbeeld lectuur, Alpha-cursussen, Paas-, Kerst- en Top2000 diensten en diverse toerustingsactiviteiten kregen afgelopen jaar te samen bijna drieduizend euro steun.

Een gedetailleerd financieel verslag over 2018 kunt u opvragen bij onze penningmeester.

Vaak is de steun voor een project maar een steuntje in de rug, je zou er niet aan moeten denken dat je alle uren van de betrokken personen zou moeten betalen…. Die mensen zijn onbetaalbaar!

Maar uw gebed en uw financiële ondersteuning maken het allemaal mogelijk en zijn en blijven dus onmisbaar!

Mogen we ook dit jaar weer een beroep op U doen? Hartelijk dank!

Werkgroep Kerk naar Buiten