Kerk naar buiten

Hits: 11519

Kerk naar Buiten

Kerk naar Buiten, tja, wat is dat nu eigenlijk. In het verre verleden hadden we een evangelisatie-commissie/werkgroep. Toen er ergens in de 90-er jaren een missionaire cursus plaatsvond onder leiding van ds. Noorloos vond men ons als kerk “naar binnen gekeerd”  en om hierin verandering te brengen werd de naam “Kerk naar Buiten”, hierna te noemen KnB.

Als Kerk naar Buiten proberen we uitvoering te geven aan de opdracht van Jezus om in Zijn naam de wereld in te gaan ( Math. 28 : 16-20) en om een levende vitale gemeente te zijn. Wij ontvangen ieder jaar bijdragen via de actie kerkbalans voor het missionaire werk en evangelisatie. Wat wij doen is uw gaven ten behoeve van Evangelisatie/Missionair werk zo goed mogelijk verdelen.

In het verleden vaardigde iedere wijkkerkenraad een evangelisatieouderling af naar de KnB. Zij waren de verbinding tussen de werkgroep en de wijkgemeente. Activiteiten waar o.a. aan werd deel genomen waren zomerrecreatiewerk op de camping, lectuurverspreiding, woonwagenwerk e.d.

Toen ds. Heeringa in Harderwijk beroepen werd, is ook afgesproken dat hij voor een deel van zijn tijd missionair werk zou verrichten. Daarbij was hij ook lid en inspirator van onze werkgroep en stimuleerde contacten in en buiten de kerk. Een deel van zijn traktement werd door de KnB opgebracht. De bezetting van de wijkkerkenraden werd steeds kleiner en inmiddels zijn er geen evangelisatie-ouderlingen meer. Ook is Gerhard Heeringa vertrokken naar elders.

Op dit moment bestaat de commissie nog uit 3 leden, Willemien Holtrop (algemeen lid), Jan van Putten (penningmeester) en Leen Brouwer (voorzitter). Uitbreiding van de werkgroep is van harte welkom om samen meer inhoud te geven aan evangelisatie/missionaire vorming en toerusting. Schroom u niet om u aan te melden of vraag geheel vrijblijvend informatie!

Onder de bezielende leiding van ds. Heeringa  werd onder andere begonnen met de Alphacursus, de Gaventest en  de kerstwinterwandeling. Bij een aantal activiteiten is de KnB nog steeds betrokken. Daarnaast heeft de commissie een aandeel in zaken als de Startzondag,  de internationale kerkdiensten voor vluchtelingen die elke zondag worden gehouden in het gebouw van Sefanja en de interkerkelijke kerstkaartenactie. Ook voor eenmalige activiteiten kan en wordt geregeld een beroep op ons gedaan.

De afgelopen maanden hebben we met de interkerkelijke Stichting Echo en de andere kerken een goed bekeken en gewaardeerde online kerstnachtdienst verzorgd, speciaal voor mensen die niet meer in de kerk komen. Als u de kerstnachtdienst nog wilt zien: https://www.youtube.com/watch?v=cxzVjYn1O1U

Inmiddels zijn er plannen voor een dergelijk evenement rond de paasdagen.

Wij hebben, in samenspraak met de Algemene Kerkenraad, besloten om de  Stichting Echo gedurende een periode van 2 jaar extra financieel te ondersteunen zodat er bij hen ruimte ontstaat om coördinatoren voor Youth United en Missiewerk aan te trekken. Zij doen het evangelisatiewerk onder de jeugd (bijvoorbeeld middels de Buzz en jeugd-Alpha), in de woonwagenkampen en organiseren diverse andere activiteiten zoals het Stadsgebed. Daarnaast coördineren zij het overleg tussen de evangelisatiecommissies van de verschillende Harderwijkse kerken. Wij vinden het uniek dat er kerken van verschillende denominaties op deze manier samenwerken.

Daarnaast steunen we al jarenlang onderstaande doelen. In 2021 gaan we het missionaire project Kliederkerk ondersteunen door ds. David Kroeze voor een aantal uren te ondersteunen. Als u meer informatie wilt, kunt u klikken op  de onderstaande links.

Wij wensen u veel lees/kijkplezier.

Houd vol, heb lief

Namens de werkgroep Kerk naar Buiten,
Leen Brouwer, voorzitter 
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Stichting Echo Harderwijk

https://www.geloveninharderwijk.nl/organisaties/stichting-echo/

Wilma Wolthuis Wycliff, Bijbelvertalers

https://wycliffe.nl/

Hulp aan dak-en thuislozen, drugs-en alcohol verslaafden in Amsterdam

http://www.detweedemijl.nl/

De Synagoge in Harderwijk

http://deoudesynagoge.nl/

Zorg aan dak en thuislozen in onze regio

https://www.ebczorg.nl/

Youth for Christ

https://yfc.nl/

Ned. Bijbelgenootschap

https://www.bijbelgenootschap.nl/

Louise ten Wolde, Jeugd met een opdracht

https://ywamheidebeek.org/nl/

Missie Nederland/Evangelische Alliantie

https://www.missienederland.nl/

https://www.missienederland.nl/over/een-koninkrijk

Stichting Gave

https://www.gave.nl/

Het Baken, evangelisatiewerk op camping de Kriemelberg Ermelo

https://bakenharderwijk.nl/

Alpha Cursus PKN Harderwijk

https://www.pgharderwijk.nl/activiteiten1/alphacursus

Bijbelvereniging (voorheen Gideons) verspreiding Bijbels oa in hotels

https://www.geef.nl/nl/doel/bijbelvereniging-voorheen-de-nederlandse-gideons/over-ons

Stichting Groot Nieuws Radio Evangelisatie d.m.v. radio

https://www.grootnieuwsradio.nl/

Stichting Navigators Evangelisatie onder o.a. studenten

https://www.navigators.nl/

Dresden-Roemenië

https://www.pgharderwijk.nl/taakgroepen/werkgroep-dresden-roemenie

De Kliederkerk

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/kliederkerk-missionaire-vorm-van-vieren-voor-alle-leeftijden/