Beroepingswerk

Concsulent
Op 4 september had het moderamem van De poorten kennis gemaakt met Ds. Jan Visser uit Ermelo. Ds Visser zal ons als consulent begeleiden en adviseren tijdens het beroepingstraject.

Op maandag 25 september hadden wij de  eerste wijkavond in de Plantagekerk met als belangrijkste thema: het beroepingstraject. Op de avond zelf krijgt u een definitieve invulling van het programma te horen maar in ieder geval zal de ontstane situatie na het vertrek van Ds.Henk Schuurman en het beroepingswerk een belangrijk onderdeel zijn.

lt u dan iemand van het moderamen bellen zodat gekeken kan worden wie de pastorale zorg kan bieden of hoe we de vraag kunnen beantwoorden.  Het is niet de bedoeling dat Ds. Woudenberg gebeld wordt, ook al is dat goed bedoelt zowel van de beller als van de dominee. Ds. Woudenberg kan geen twee wijken van begeleiding voorzien.

Update december 2017

De Wijkkerkenraad van De Poorten heeft begin deze maand de profielschets voor de nieuwe wijkpredikant vastgesteld.

Daaraan vooraf ging een enquête en een gemeenteavond voor de leden. De opvolger van ds. Henk Schuurman moet herder en leraar zijn <klik hier> voor het volledige profiel. De beroepingscommissie wordt breed samengesteld, inclusief vertegenwoordigers van beide andere wijkgemeenten.

De wijkgemeente bruist van de activiteit. Zo organiseert de Fakkelcommissie goed bezochte bijzondere diensten zoals Taizé- en Thomasvieringen. Eveneens vanuit De Poorten opent de Plantagekerk elke eerste zaterdagmiddag de deuren voor een gratis concert. Podium Plantagekerk slaat aan.

De liturgiecommissie van De Poorten heeft de commissie van De Morgenwijk uitgenodigd voor verdere afstemming van de diensten en daarbij passende vormen en tradities. Gezamenlijk wordt gestreefd naar verrijking van de kerkdiensten op zondag in al hun verscheidenheid.