Beroepingswerk

Update juli 2018

Ds. Marissa van Meijl-Buitink (33) uit Halle kan een beroep verwachten. Wijkgemeente De Poorten en anderen in de Plantagekerk aanvaarden de voordracht met een luid en langdurig applaus.

 

Update juni 2018

Er gloort licht aan het eind van de tunnel, hoewel we nog wel een flink traject moeten afleggen. Op het moment van schrijven ( 21 juni) zijn er twee van zes af te leggen hoorbezoeken geweest. Beide geven aanleiding om een tweede bezoek te brengen (door de andere hoorcommissie). Op 24 juni, 1 juli en 8 juli zullen de volgende hoorbezoeken gebracht worden. Daarna hopen we tot een unaniem voorstel te komen.

De planning is dat we op 11 juli een advies over de te beroepen predikant aan de wijkkerkenraad zullen uitbrengen. Op diezelfde dag hoopt de kerkenraad een besluit te nemen over de aan de gemeente voor te stellen predikant.

Over hoe de gemeente hierbij betrokken zal worden zal de kerkenraad van De Poorten u berichten.
Ondertussen hopen wij ons werk als commissie in de prettige sfeer die we hebben af te ronden.
Gerrit van der Linde

 

Update Maart 2018

De beroepingscie. is inmiddels zeven maal bijeen geweest. De advertentie in Woord en Weg en op de website van de PKN is geplaatst. Tot 21 april kunnen belangstellenden solliciteren. De acht vanuit de gemeente voorgedragen personen zijn telefonisch benaderd met de vraag of ze formeel beroepbaar zijn en zo ja, of ze vóór 21 april willen solliciteren als ze belangstelling hebben voor de functie.

Over de personen op de advieslijst vanuit “Utrecht” (Landelijke PKN) is zoveel mogelijk informatie verzameld via internet. Op grond hiervan heeft de commissie een voorkeursvolgorde bepaald. Van de personen met de meeste stemmen zal aan “Utrecht” nadere informatie worden gevraagd.

De eerder benoemde consulent, Ds. Jan Visser uit Ermelo, heeft een andere functie aangenomen. Voor hem in de plaats is Ds. Peter Verbaan, ook uit Ermelo ( Oude Kerk) bereid gevonden het consulentschap voor het beroepingswerk op zich te nemen. Op de laatste vergadering ( 28 maart) hebben we al ruim kunnen profiteren van zijn kundigheid.

Het is nu vooral wachten op de sollicitatiebrieven. Wij houden u van het proces op de hoogte.

Namens de commissie, Gerrit van der Linde

 

Update Januari 2018

Start
Half  Januari zijn we met goede moed en in vertrouwen als beroepingscommissie van De Poorten van start gegaan. Op zoek naar een nieuwe wijkpredikant m/v voor 0,7 ft.  Na een overdracht van de wijkkerkenraad en nadat we voorgesteld zijn in de dienst van 4 februari j.l. hebben we inmiddels 2 samenkomsten gehad.   (stand 20-02-2018)

Advertentie
Aan de hand van de Profielschets die is ontstaan vanuit de gehouden enquête en de wijkavonden zijn we bezig met het opstellen van een advertentie.  Hierbij is het fijn om als beroepingscommissie elkaar beter te leren kennen. En is het fijn om nog eens door te praten over wie we als wijkgemeente zijn en wat we verwachten van de nieuwe predikant.  De planning is dat de advertentie eind maart kan worden gepubliceerd in de daarvoor bestemde media.  

Laat deze kans niet voorbijgaan  
Wil je ook zo graag een goede opvolger van ds. Henk Schuurman. Ben je jong of ben je oud of daar tussenin, denk dan met ons mee.
Inmiddels hebben we al van verschillende gemeenteleden namen doorgekregen van  predikanten. Hiervoor alvast onze dank. We zullen deze voorgedragen predikanten meenemen in de procedure. Zit je in de wijkgemeente De Poorten, of je voelt je betrokken vanuit de wijkgemeente de Morgenwijk of Drielanden of Fonteindienst, en je kent predikanten die je enorm aanspreken en ook nog eens geschikt vindt voor de wijkgemeente De Poorten, dan zijn deze  namen van harte welkom.
Dus hou het niet voor jezelf maar geef het door.

En aan wie kan ik dat doorgeven?
Dit mag je per email doen via het email adres  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Laten we zeggen dat dit in 1e instantie mogelijk is tot en met  31 maart 2018. Wij gaan er dan als commissie mee aan de slag. Wanneer je hierover vragen hebt, dan mag je ons ook altijd aanschieten na afloop van de dienst.

Voorstellen Commissieleden
Mocht je de kerkdienst gemist hebben waarin we zijn voorgesteld hierbij nog even de namen van de commissieleden. Petra de Fluiter voorzitter, en de overige leden Gerrit van der Linde,  Annelies Middelkoop, Marja Visser, Riek Wuestman, Bert Maarleveld, Frank Hoogendoorn, Coen van Woerkom,  Marja Bakker, Ewout Schouten en Tiemco Dekker.  Je kent er vast wel één van.

Wordt  vervolgd
Beroepingscommissie “De Poorten”

 

Update december 2017

De Wijkkerkenraad van De Poorten heeft begin deze maand de profielschets voor de nieuwe wijkpredikant vastgesteld.

Daaraan vooraf ging een enquête en een gemeenteavond voor de leden. De opvolger van ds. Henk Schuurman moet herder en leraar zijn <klik hier> voor het volledige profiel. De beroepingscommissie wordt breed samengesteld, inclusief vertegenwoordigers van beide andere wijkgemeenten.

De wijkgemeente bruist van de activiteit. Zo organiseert de Fakkelcommissie goed bezochte bijzondere diensten zoals Taizé- en Thomasvieringen. Eveneens vanuit De Poorten opent de Plantagekerk elke eerste zaterdagmiddag de deuren voor een gratis concert. Podium Plantagekerk slaat aan.

De liturgiecommissie van De Poorten heeft de commissie van De Morgenwijk uitgenodigd voor verdere afstemming van de diensten en daarbij passende vormen en tradities. Gezamenlijk wordt gestreefd naar verrijking van de kerkdiensten op zondag in al hun verscheidenheid.