Predikanten en kerkelijk werkers PGH

In de PGH zijn momenteel 2 predikanten en 2 kerkelijk werkers actief. Er is een vature voor 1 wijk predikant en 1 Jeugdwerker

Predikanten


Aad WoudenbergAad Woudenberg

Predikant van wijkgemeente "De Morgenwijk"

Mijn naam is Aad Woudenberg, jaargang 1953, geboren te Rotterdam. Na een opleiding tot onderwijzer aan de ‘Kweekschool met den Bijbel’ te Rotterdam ben ik gaan studeren aan de Theologische Universiteit te Kampen van de GKN. Daar deed ik mijn doctoraal examen op 5 maart 1982. Kerkelijke examens volgden in juni 1982 en september 1983. Intussen had ik ervaring opgedaan als onderwijzer in Genemuiden en als kerkelijk werker in Sloten (Fr). In Sloten heb ik met vrouw en kinderen ook een kleine drie jaar gewoond. Op 8 januari 1984 werd ik bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk te Hasselt (Ov) en op 14 augustus 1988 werd ik verbonden als predikant aan de Gereformeerde Kerk te Harderwijk. Sinds 1 mei 2004 ben ik predikant van de PKN. Na de fusie van de Gereformeerde Kerk van Harderwijk en de Hervormde Gemeente Nieuwe Kerk mag ik mij predikant noemen van de PGH (Protestantse Gemeente van Harderwijk). Na de kerkelijke herverkaveling in 2014 ontstonden binnen de PGH drie nieuwe wijkgemeentes. Mijn werkterrein is de Protestantse Wijkgemeente De Morgenwijk. Op 22 december 1993 promoveerde ik aan de Johannes Calvijnstichting te Kampen tot doctor in de godgeleerdheid op het proefschrift “Kairos en het eeuwige nu; Een onderzoek naar het presentische en het futurische in Tillichs theologie van de geschiedenis.” Ik ben gehuwd met Marry Woudenberg-Luijendijk en heb drie kinderen.


Gertie van Dijk-VermeulenGertievanDijk1

Kerkelijk werker PG Harderwijk

 

Mijn naam is Gertie van Dijk-Vermeulen. Op 15 juni 1955 knipperde ik tegen het eerste levenslicht in de gemeente Dordrecht. Na mijn middelbare school bleek dat mijn eerste liefde de verstandelijk gehandicapte medemens was en ben ruim 6 jaar werkzaam geweest in een instelling in Monster als verpleegkundige en assistent fysiotherapeut. Mijn man en ik verhuisden van Den Haag naar Putten en kregen drie kinderen, die inmiddels getrouwd zijn en er voor gezorgd hebben dat ik mij oma mag noemen. Rond mijn 40e levensjaar heb ik de HBO studie theologie gevolgd in Zwolle. Na het behalen van de 2e graad ben ik catechese gaan geven in Doornspijk en heb later als jeugdwerker een jaar in Wezep gewerkt. In september 2001 kwam ik in Harderwijk bij de Nieuwe Kerk in dienst, opnieuw als jeugdpastor en later ook als ouderenpastor. In 2003 behaalde ik de 1e graad theologie op Windesheim Omdat ik inmiddels ook preekconsent had, ga ik regelmatig voor in kerkdiensten. Sinds september 2014 is het seniorenwerk bovenwijks getrokken en is mijn hoofdtaak nu om samen met Anna Marie Jansn er pastoraal te zijn voor de ouderen van PGHarderwijk Daarnaast ben ik ook mentor voor beginnende kerkelijk werkers. Buiten mijn werk om ga ik graag met gemeenteleden op reis naar Rome, cultuur en religie proeven of op meditatieve wandelvakantie in de bergen van Oostenrijk. Samen wandelen en samen in gesprek. Voor leerhuizen kun je mij vragen voor een avond meditatief schilderen of meditatieve wandelingen.


Anna Marie Jansen-PeelenAnneMarieJansen

Seniorenpastor PG Harderwijk

Mijn naam is Anna Marie Jansen-Peelen. Ik ben geboren en getogen in Ede. Na mijn middelbare schoolopleiding heb ik een aantal jaren bij een neuroloog/psychiater gewerkt, waar ik veel mensenkennis heb opgedaan. Sinds ons huwelijk wonen wij in Harderwijk waar onze 4 kinderen geboren zijn. Door de werkzaamheden van mijn man (Defensie) was het voor mij niet mogelijk te gaan werken. Studeren in deeltijd behoorde wel tot de mogelijkheden. Na eerst een cursus 'theologie voor gemeenteleden' gedaan te hebben, pakte ik vervolgens de studie HBO-theologie op. Eerst nog met een kind in de reiswieg, tenslotte moest ook zij gevoed worden. Na de studie kreeg ik de kans om bij de EO in Hilversum (1-ste lijns) nazorgwerk te doen. Veel trainingen, cursussen en een post-HBO opleiding in Ede volgden. In 2007 werd ik door de 2 predikanten van de Plantagewijk gevraagd pastorale assistentie te verlenen. Een boeiende tijd volgde, waarin ik met jongeren en ouderen mocht werken. Door alle veranderingen en wijzigingen in de Protestantse Gemeente van Harderwijk ben ik nu seniorenpastor voor zowel de ouderen die in de verzorgingshuizen wonen als voor de zelfstandig wonende ouderen.


David Kroeze

Predikant van wijkgemeente "De Regenboog"

 

Interview David Kroeze

Wie ben ik? Enige nieuwsgierigheid heb ik al wel ontdekt bij de Harderwijkers. En dat kan ik wel begrijpen, want wie is die nieuwe dominee! Ik zal proberen uit de doeken te doen wat voor vlees u in de kuip heeft.

In ieder geval heet ik officieel David Kroeze-Klep. Toen ik trouwde en Sonja mijn naam aannam, wilde ik ook haar naam. Als ik naar Harderwijk kom, neem ik een stukje Harderwijk mee: Sonja is  er geboren en getogen. Ik heb haar hier ontmoet aan het water en ze is erg blij dat ze straks weer langs haar favoriete Veluwemeer kan wandelen om tot rust te komen.  Mijn dochter van drie is, hoewel geboren in Vroomshoop, daarom toch half Harderwijkse. Ze heet Tirza en roept nu dat ze naar opa en oma gaat, die ook in Harderwijk wonen. En ze gaat bovendien naar de andere opa en oma in Kootwijk. En ik, wat ben ik dan? Vuilnisbakkenras, zeg ik dan altijd: geboren Hoogeveener, opgegroeid in Leeuwarden, met Veluwse ouders. Wie weet trek ik onbewust terug naar de roots. In ieder geval lijkt het mij heerlijk om er te wonen, te fietsen, te joggen en te kanoën.

Nu wonen we nog in Vroomshoop, waar ik bijna 7 jaar dominee ben. Het is mijn eerste gemeente, ik werd er ingezegend door mijn vader, die ook dominee is. Hiervoor heb ik in de gereformeerde kerk Kampen kerkelijk werk gedaan, en daarvoor onderzoek gedaan aan de universiteit. In Kampen deed ik opbouwwerk onder 20-45 jarigen, en in Vroomshoop ben ik jeugddominee. Ik heb ergens een passie om mensen hun eigen kerk te laten zijn, en dat verschilt per generatie. Daarachter zit mijn eigen verlangen om op mijn manier kerk te kunnen zijn – en ik ga er van uit dat dat voor ieder geldt. Ik merk dat veel mensen wel geloof hebben, maar er weinig mee doen – eeuwig jammer. Een van de dingen waar ik nu persoonlijk probeer in te groeien, is luisteren naar God. Wat zegt God eigenlijk tegen mij, tegen ons? Een hele kunst.

Dat is wat ik dominee-zijn ook vind: een hele kunst. Ik vind het mooi, vanwege de persoonlijke diepe banden die je opbouwt, de bijzondere momenten in het leven die je deelt, vooral rond geboorte, trouw en rouw. Het mooiste vind ik om samen te praten over geloof, je eigen verhaal te delen, en vervolgens proberen te ontdekken hoe we God kunnen zien en beleven. In de eredienst mag van mij passie en inspiratie zitten. Mijn kracht als voorganger is geloofsonderwerpen toegankelijk te brengen, in begrijpelijke taal en in voorstelbare gebeurtenissen. En wat humor mag er van mij wel in. 

Ik denk dat ik daarom ook bij de Regenboog pas: een veelkleurige gemeente. Geen gemeente die één visie of overtuiging zoekt, en wil dat iedereen zich daaraan aanpast. Maar meer een gemeente van mensen die verschillend geloven en elkaar zoeken om er samen iets van te maken, en elkaar te stimuleren. Ik hou van verschillende soorten diensten, en de ruimte om te ontdekken hoe je respect voor het heilige telkens weer anders kunt beleven. Zo kan ik zelf blij worden van Opwekking, en tot rust komen in de stilte van een Taizédienst.

Het eerste wat ik ga doen in de Regenboog is… luisteren. Ik wil weten wat de mensen geloven, en wat niet. Waar de ruimte ligt om te vieren, kerk te zijn. En waar de leegte is, die we misschien kunnen vullen. De kerkenraad ziet in mij een vernieuwer, maar vernieuwen kun je vooral als je weet met wie je gaat vernieuwen, en als je het samen doet.


Vacant

Predikant van wijkgemeente "De Poorten"

 

Sinds het vertrek van Ds. Henk Schuurman, 18 juni 2017, is de predikant positie van wijkgemeente "De Poorten" vacant


Vacant

Jeugdwerker PG Haderwijk

 

Sinds het vertrek van Mw. Petra-Kiks, 22 januari 2017, is de jeugwerkers positie van Protestantse Gemeente vacant