Predikanten en kerkelijk werkers PGH

Hits: 28451

Het pastoresteam van de Protestantse Gemeente Harderwijk bestaat uit ds. David Kroeze (Drielanden, Regenboog), ds. Marissa van Meijl-Buitink, ds. Henk Jansen (Fonteinwerk) en de kerkelijk werkers Gertie van Dijk-Vermeulen en Frieda Meijers voor het seniorenpastoraat en Lisette Brandsma als kerkelijk jeugdwerker. Ambulant predikant is Yolanda Voorhaar tot dat ds Diemer de Jong per okotober in dienst treed (wijkgemeente Plantagekerk)

Predikanten


David Kroeze

Predikant van wijkgemeente "De Regenboog"

 

ROO06963ab

Officieel heet ik David Kroeze-Klep. Toen ik trouwde en Sonja mijn naam aannam, wilde ik ook haar naam. Onze familie is een klein stukje Harderwijk.Sonja is  er geboren en getogen. Ik heb haar ontmoet in Vroomshoop (vorige gemeente) aan het water en ze is erg blij dat ze nu weer langs haar favoriete Veluwemeer kan wandelen om tot rust te komen.  Mijn dochter van drie is, hoewel geboren in Vroomshoop, daarom toch half Harderwijkse. Ze heet Tirza en roept nu dat ze naar opa en oma gaat, die ook in Harderwijk wonen. En ze gaat bovendien naar de andere opa en oma in Kootwijk. En ik, wat ben ik dan? Vuilnisbakkenras, zeg ik dan altijd: geboren Hoogeveener, opgegroeid in Leeuwarden, met Veluwse ouders. 

Vroomshoop, waar ik bijna 7 jaar dominee was, was mijn eerste gemeente, ik werd er ingezegend door mijn vader, die ook dominee is. Hiervoor heb ik in de gereformeerde kerk Kampen kerkelijk werk gedaan, en daarvoor onderzoek gedaan aan de universiteit. In Kampen deed ik opbouwwerk onder 20-45 jarigen, en in Vroomshoop ben ik jeugddominee. Ik heb ergens een passie om mensen hun eigen kerk te laten zijn, en dat verschilt per generatie. Daarachter zit mijn eigen verlangen om op mijn manier kerk te kunnen zijn – en ik ga er van uit dat dat voor ieder geldt. Ik merk dat veel mensen wel geloof hebben, maar er weinig mee doen – eeuwig jammer. Een van de dingen waar ik nu persoonlijk probeer in te groeien, is luisteren naar God. Wat zegt God eigenlijk tegen mij, tegen ons? Een hele kunst.

Dat is wat ik dominee-zijn ook vind: een hele kunst. Ik vind het mooi, vanwege de persoonlijke diepe banden die je opbouwt, de bijzondere momenten in het leven die je deelt, vooral rond geboorte, trouw en rouw. Het mooiste vind ik om samen te praten over geloof, je eigen verhaal te delen, en vervolgens proberen te ontdekken hoe we God kunnen zien en beleven. In de eredienst mag van mij passie en inspiratie zitten. Mijn kracht als voorganger is geloofsonderwerpen toegankelijk te brengen, in begrijpelijke taal en in voorstelbare gebeurtenissen. En wat humor mag er van mij wel in. 

Ik denk dat ik daarom ook bij de Regenboog pas: een veelkleurige gemeente. Geen gemeente die één visie of overtuiging zoekt, en wil dat iedereen zich daaraan aanpast. Maar meer een gemeente van mensen die verschillend geloven en elkaar zoeken om er samen iets van te maken, en elkaar te stimuleren. Ik hou van verschillende soorten diensten, en de ruimte om te ontdekken hoe je respect voor het heilige telkens weer anders kunt beleven. Zo kan ik zelf blij worden van Opwekking, en tot rust komen in de stilte van een Taizédienst.

Ik wil weten wat de mensen geloven, en wat niet. Waar de ruimte ligt om te vieren, kerk te zijn. En waar de leegte is, die we misschien kunnen vullen. De kerkenraad ziet in mij een vernieuwer, maar vernieuwen kun je vooral als je weet met wie je gaat vernieuwen, en als je het samen doet.


Marissa van Meijl-Buitink

Predikant van wijkgemeente "Plantagekerk"

Voordat ik naar Harderwijk kwam, woonde ik in het Achterhoekse plaatsje Halle. Zeker ook omdat dit mijn eerste gemeente als predikant was, heeft deze periode mij veel gebracht. In het begin was het zoeken soms. Aftasten. Kijken waar mijn krachten lagen en waar ik misschien wel niet zo’n ster in was en nog zou kunnen groeien. Langzaam leer je waar je staat. Halle en de fijne mensen daar zullen een blijvend plekje in mijn hart marrisa hebben.

Voordat ik in Halle terecht kwam, mocht ik kerkelijk werker in Arnhem-Zuid zijn. Hier heb ik een kleine twee jaar gewerkt. Ik heb altijd geweten dat deze verbintenis voor beperkte tijd zou zijn, maar ook hier heb ik veel geleerd – met name ook dat het stadse gemeenteleven zoveel anders is dan dat op het platteland.
Want mijn wortels liggen in een heel klein dorpje op de Veluwe, niet ver van Harderwijk. In Nijkerkerveen ben ik geboren en getogen. Tijdens de studie, die hierop volgende, heb ik Frank leren kennen. Ook hij en onze dochter Lonneke (die nu één jaar oud is) kijken ernaar uit om naar Harderwijk te komen.
In de afgelopen maanden is de Protestantse Gemeente van Harderwijk op mij overgekomen als een veelkleurige gemeente. Mensen die heel verschillend van elkaar zijn en die op verschillende manieren geloven mogen hier een plekje vinden. Ik ben benieuwd naar alle kleurvarianten die er binnen mijn eigen wijkgemeente Plantagekerk, binnen de gehele PGH, maar misschien ook wel daarbuiten, te vinden zijn!


Henk Jansen

henk jansen

Fonteinpredikant

Sinds 1 juli 2018 ben ik verbonden aan de PGH voor het Fonteinwerk.
Ik woon in Ermelo, waar ik samen met mijn vrouw Irma predikant ben in duobaan, ieder 50%, in de Geref. Kerk te Ermelo. We hebben vier kinderen, van wie er drie studeren en de oudste al is afgestudeerd. Ik ben 53 jaar. Ik hou van muziek (Gregoriaans, Bach, U2, Sons of Korah), lezen, films, wandelen, hardlopen (liefst barefoot) en speel sinds kort viola da gamba.Hiervoor ben ik predikant geweest in SoW Gemeente Valthe-Valthermond en PG Dalfsen. Naast mijn werk als predikant ben ik actief betrokken bij de charismatische vernieuwing: voorzitter van de conventiecommissie van de Charismatische Werkgemeenschap NL en teamlid samen met Irma bij het gebedspastoraat van ‘in Christus heel’. Voor de komst van collega David Kroeze heb ik anderhalf jaar waargenomen in de vacature in de wijk De Regenboog. Nu ben ik voor twee dagen per week aan het Fonteinwerk verbonden.

De visie van het Fonteinwerk spreekt mij bijzonder aan en hier wil ik graag een bijdrage aan leveren: mensen bij Jezus Christus brengen. Vanuit een duidelijk geloof in onze opgestane Heer en diep vertrouwen in de kracht van de heilige Geest samen een missionaire gemeenschap vormen. Een vernieuwende, uitdagende vorm van kerk-zijn ontwikkelen, waarin de aanbidding van God het hart vormt, met gastvrije ruimte voor iedereen en passie om te leren wat het betekent om leerling van Jezus te zijn. Middenin de PGH en in de samenleving van Harderwijk. Kerk-zijn niet volgens de geijkte structuren, maar dynamisch op zoek naar vormen die passen bij onze beweeglijke netwerk-samenleving, om daar Gods stem te kunnen ontdekken. Dat is soms heel spannend. En u weet allemaal hoe dat soms tot wrijving leidt. Wrijving tussen geloven en je alledaagse leven. Maar ook binnen de kerk, waar verschillende visies naast elkaar bestaan. Tussen klassieke en alternatieve vormen van kerk-zijn. Waar ik graag met u allemaal naar op zoek wil, is hoe die wrijving tot warmte kan leiden in plaats van vervreemding. Geen slijtage maar groei. ‘Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer.’

Als Fonteinpredikant heb ik vooral de taak om toeruster te zijn voor alle teams die in het Fonteinwerk actief zijn voor de vieringen, celebrations, academy, basics, @homegroepen, verbinding, events en wat er verder zich kan ontwikkelen. Daarnaast ben ik ook beschikbaar voor wie graag een persoonlijk gesprek en gebed wil. 

ds Henk Jansen is bereikbaar via 06-1804 0814


Yolanda Voorhaar

ambulant Predikant van wijkgemeente "Plantagekerk"

 

Yolanda Voorhaar

Sinds 6 januari jongstleden ben ik in dienst van de Protestantse Gemeente Harderwijk voor gemiddeld 20 uur per week, om hulpdiensten te verlenen in de tijd dat de vacature duurt, die is ontstaan door het emeritaat van ds. Woudenberg. Ik ben 67 jaar oud, en sinds 2017 met emeritaat. Ik ben sinds 2000 getrouwd met Meindert Dijkstra, eveneens theoloog. Allebei hebben we kinderen uit een eerdere relatie, en inmiddels ook kleinkinderen. 
Ik woon in Ede, en dat betekent dat ik voor mijn werk in Harderwijk regelmatig op en neer zal rijden. Ik probeer mijn werkzaamheden zoveel mogelijk te concentreren op de dinsdag en de vrijdag, en regelmatig ook de zondag. Mijn werkzaamheden concentreren zich op pastoraat en eredienst. Mocht u in de komende tijd een keer willen afspreken, dan hoor ik dat graag. 

Als predikante heb ik altijd heel veel beleefd aan het voorgaan in kerkdiensten. Dat doe ik ook nog regelmatig. Het is altijd weer spannend om dat aloude verhaal van God en mensen te vertalen naar onze tijd en te laten zien dat die verhalen een blijvende relevantie hebben voor mensen van nu. En wat zijn er mooie liederen, in het nieuwe Liedboek. Oude en nieuwe liederen die bemoedigen en troosten.  Ook contacten met mensen vind ik boeiend. Iedereen heeft een eigen verhaal met geloven en kerk. Met vragen, onzekerheden, zoektochten. Ik hoop velen van u te ontmoeten de komende periode. 

Ik heb een brede belangstelling, en lees graag. Theologie, maar ook literatuur in Nederlands of Engels. Verder houd ik van kunst en bezoek, alleen of samen met mijn man, regelmatig tentoonstellingen. Na mijn emeritaat wilde ik ook iets heel anders doen. Toen de kinderen klein waren ging ik regelmatig met hen naar de Gelderse Kastelen. Toen al dacht ik: het lijkt me leuk om na mijn emeritaat ergens gids te worden. Kort na mijn emeritaat stond er in de nieuwsbrief van de Hoge Veluwe een oproep om rondleider te worden in het Jachthuis op de Hoge Veluwe. Na een cursus van 3 maanden geef ik nu al weer ruim anderhalf jaar met een zekere regelmaat rondleidingen voor heel diverse groepen. Ook, als dat nodig is, in Engels of Frans. En natuurlijk leer je nog steeds dingen bij. Wat een uniek park, met een combinatie van natuur en cultuur hebben de Kröller-Müllers ons nagelaten. En wat is er veel te beleven: museum en beeldentuin, Jachthuis, wandelen, fietsen, wild spotten tegen de schemering. 

Ook muziek heeft onze warme belangstelling. Concerten, cd’s – er is zoveel moois te beleven aan muziek.  Terwijl ik dit schrijf ben ik de nieuwste cd van Karl Jenkins aan het beluisteren (Miserere. Songs of mercy and redemption). Karl Jenkins is een componist uit Wales die prachtige dingen schrijft, in een combinatie van klassieke muziek en wereldmuziek. U ziet wel, vervelen doe ik me niet. Ik hoop dat dit voldoende is voor een eerste kennismaking. Wellicht praten we verder, in de ontmoetingen die de komende tijd zullen volgen. 

Lisette Brandsma

Jeugdwerk PG Harderwijk

2020 03 09 Lisette Brandsma

Ik stel mijzelf graag eerst aan u voor. Mijn naam is Lisette Brandsma. Vanaf 1 mei ben ik jullie nieuwe jeugdwerker. Ik ben getrouwd met Sjoerd en samen kregen wij Manuel en Tirza. In de afgelopen tien jaar ben ik met veel plezier actief geweest als jeugdouderling in mijn gemeente in Wageningen. Hier heb ik ervaring opgedaan met jeugdwerk en mijn passie voor het werken in de kerk ontdekt. Samen bouwen aan de kerk voor jong en oud vind ik een spannend proces waar ik graag mijn bijdrage aan lever. Jullie keuze om als gemeente voor Growing Young te kiezen vind ik zo inspirerend. Fijn dat ik per mei 2020 aantreed en te mogen beginnen en samen met jullie op weg te gaan. 

Lisett Brandsma is te bereiken via 06 5749 0961 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Gertie van Dijk-VermeulenGertievanDijk1

Pastoraal medewerker senioren PG Harderwijk

 

Mijn naam is Gertie van Dijk-Vermeulen. Op 15 juni 1955 knipperde ik tegen het eerste levenslicht in de gemeente Dordrecht. Na mijn middelbare school bleek dat mijn eerste liefde de verstandelijk gehandicapte medemens was en ben ruim 6 jaar werkzaam geweest in een instelling in Monster als verpleegkundige en assistent fysiotherapeut. Mijn man en ik verhuisden van Den Haag naar Putten en kregen drie kinderen, die inmiddels getrouwd zijn en er voor gezorgd hebben dat ik mij oma mag noemen. Rond mijn 40e levensjaar heb ik de HBO studie theologie gevolgd in Zwolle. Na het behalen van de 2e graad ben ik catechese gaan geven in Doornspijk en heb later als jeugdwerker een jaar in Wezep gewerkt. In september 2001 kwam ik in Harderwijk bij de Nieuwe Kerk in dienst, opnieuw als jeugdpastor en later ook als ouderenpastor. In 2003 behaalde ik de 1e graad theologie op Windesheim Omdat ik inmiddels ook preekconsent had, ga ik regelmatig voor in kerkdiensten. Sinds september 2014 is het seniorenwerk bovenwijks getrokken en is mijn hoofdtaak nu om samen met Anna Marie Jansn er pastoraal te zijn voor de ouderen van PGHarderwijk Daarnaast ben ik ook mentor voor beginnende kerkelijk werkers. Buiten mijn werk om ga ik graag met gemeenteleden op reis naar Rome, cultuur en religie proeven of op meditatieve wandelvakantie in de bergen van Oostenrijk. Samen wandelen en samen in gesprek. Voor leerhuizen kun je mij vragen voor een avond meditatief schilderen of meditatieve wandelingen.


Frieda MeijersFrieda Meijers

Pastoraal medewerker senioren PG Harderwijk

Mijn naam is Frieda Meijers, woon in Harderwijk, gelukkig getrouwd en trotse moeder en oma. Samen fietsen of wandelen met familie of vrienden, korte of lange afstanden, heerlijk buiten zijn en genieten van de prachtige natuur. Lekker de wind door je haren en de zon in je gezicht. Lezen doe ik graag, maar veel te weinig. Oppassen op de kleintjes of met de grote kleinkinderen naar het strand, in het water of in de bossen is een ontspannen bezigheid.
Via een fijne stageperiode voor mijn studie theologie pastoraal werk, ben ik in aanraking gekomen met ouderenzorg, met name bij een aantal verzorgings- en verpleeghuizen van de Zorggroep Noordwest Veluwe (met gv-ers Harry Brandsen en Bart Vijfvinkel). De ontmoeting met de ander bleef mij boeien en wilde mij op andere wijze gaan inzetten voor de medemens.
Hiervoor werkte ik drieëntwintig jaar in het notariaat in Harderwijk (notaris Compaijen) en in Ermelo (notarissen Klein en Doorn). Een mooie tijd en dit betekende ook veel contact met diverse mensen, en zeker niet alleen de zakelijke kant hiervan.
De overstap vanuit het notariaat naar de zorg werd gemaakt en ging aan de slag als geestelijk verzorger. De zorg vóór de ander was van grote waarde en ontmoeten werd een belangrijk begrip. Ontmoeten heeft iets van elkaar treffen, iets ondervinden en/ of iets ervaren van of met de ander.
In het dagelijks werk werd ik bepaald bij de afhankelijkheid en de kwetsbaarheid van de bewoners. Dit raakte mij en maakte dat ik het leven met andere ogen bekeek. Ik besefte dat het een ingrijpende gebeurtenis was als men aangewezen werd op zorg. Allerlei levensvragen dringen zich steeds meer op en dat gold voor een ieder, ongeacht de achtergrond of levensovertuiging. Wie of wat je ook bent of kan, je blijft als mens van waarde, een bemind kind van God. Het was fijn om meer dan dertien jaar met de verschillende bewoners op te lopen en naast hen te gaan op de soms moeizame weg door het leven. Ik heb veel van de bewoners geleerd, veel van hun levenswijsheid en daar denk ik nog vaak met goede herinneringen aan terug.
Een nieuwe periode is aangebroken, een nieuwe uitdaging ligt vóór mij, werken met u en bij u, als leden van de PGH, met name de ouderen van de gemeente. Misschien kent u mij al, een beetje of al jaren, ik hoop velen van u te ontmoeten, van mens tot mens.
Ieder heeft zijn of haar eigen levensverhaal, eigen achtergrond, karakter, geloof, vragen of twijfels, je mag zijn wie je bent en ervaar dat Hij spreekt in liefde, tot een ieder van ons. Zo het geloof handen en voeten geven, elke dag weer, samen met u in het vertrouwen op de Heer die werkt door mensen heen. Hij vervult niet al onze wensen, maar wél Zijn belofte. Wij mogen in dat geloof staan en elkaar vasthouden, opdat God spreekt in Zijn Woord en wij samen verder mogen gaan. Hand in hand, op de weg van het leven, in geloof, hoop en liefde.
Ik wens u voor de tijd die komt vrede en alle goeds, Frieda Meijers 
Frieda Meijers is bereikbaar 06 4839 5986 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.