Over ons (AK)

Hits: 57934

De Protestantse Gemeente Harderwijk, lid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN)Classis Veluwe, bestaat formeel sinds 2011. De PGH komt voort uit het Samen-op-Wegproces van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde (‘buitengewone’) wijkgemeente Nieuwe Kerk. In september 2014 volgde de daadwerkelijke integratie. De vijf merendeels nog gescheiden wijken gingen op in drie geografisch bepaalde wijken: wijkgemeente Plantagekerk (wijk 1 & 2) en wijkgemeente De Regenboog. De Protestantse Gemeente Harderwijk telt ongeveer 4.000 leden. We hebben twee wijkpredikanten en twee parttime kerkelijk werkers in dienst.

Om als vitale gemeente ook financieel gezond de toekomst in te kunnen zijn drie van de vijf geërfde kerkgebouwen gesloten en verkocht voor woningbouw. Sinds begin 2017 zijn de diensten en activiteiten van wijkgemeente Plantagekerk, het Fonteinwerk en veel jeugdwerk geconcentreerd in de gerenoveerde Plantagekerk aan de Stationslaan. In wijk de Regenboog (Drielanden) delen wij Kerkelijk Centrum De Regenboog met de Hervormde Gemeente.
De Protestantse Gemeente Harderwijk is een veelkleurige gemeente met zowel traditionele, evangelisch/charismatische als liturgisch/oecumenische diensten. Ook kennen wij geregeld Fonteindiensten (met band), Fakkel-, Taizé- en Thomasvieringen jaarlijks  enkele Cantatediensten en een Top-2000-dienst. In onze gemeente valt dus wat te kiezen.

ALGEMENE KERKENRAAD

Samenstelling Algemene Kerkenraad 2022

De Algemene Kerkenraad is de vergadering waaraan de organisatie is toevertrouwd van wat wij als PGH wijkoverschrijdende activiteiten noemen. U kunt/ Jij kan hierbij denken aan bijvoorbeeld het seniorenwerk, het jeugdwerk. De Algemene Kerkenraad is er voor iedereen, de wijken, het Fonteinwerk en de verschillende werkgroepen, commissies en andere samenwerkingsvormen binnen de PGH. Een leuke en  uitdagende taak. In een dergelijke organisatie is het van belang dat de wijken, het Fonteinwerk en natuurlijk ook het CvK vertegenwoordigt zijn. Het CvK omdat deze namens de PGH verantwoordelijk is voor de financiën, gebouwen etc. Het bestuur van de PGH doen we in nauwe samenwerking. In september jl. hebben we afscheid genomen van een aantal leden en ook in september en in oktober mochten we een aantal nieuwe leden verwelkomen. Geweldig! Het is fijn om de huidige bezetting van de Algemene Kerkenraad aan u/jou voor te mogen stellen. Bijgevoegd een foto van de leden van de Algemene Kerkenraad. 

AK 8 oktober 2022
Achter van links naar rechts:
Henk van Rijssen (voorzitter CvK), Diemer de Jong (predikant), Eelke van der Wal (voorzitter), Martijn Stuiver (vertegenwoordiger Fonteinwerk), Timon Nauta (lid CvK), Jan Boomsma (vertegenwoordiger wijk De Regenboog).
Voor van links naar rechts:
Marjolijn Sijtsma (scriba), Olga Maarleveld (vertegenwoordiger wijk Plantagekerk)
Als u dit leest hebben we ook al weer afscheid genomen van Henk van Rijssen. Hij is verhuisd naar Bad Bentheim in Duitsland. We wensen hem veel geluk en Gods zegen in zijn nieuwe woonplaats. We hopen als Algemene Kerkenraad de belangen van de PGH op een goede manier te behartigen. 
Wilt u /jij daar ook deel van uitmaken? Dat kan ik me heel goed voorstellen. “Gelukkig’ hebben we nog een paar vacatures waarin u / jij vast heel goed op uw / je plek bent. Bij de CvK zijn vacatures en binnen de AK zijn we nog op zoek naar een vertegenwoordiger van de wijk De Regenboog en de wijk Plantagekerk. Als u/jij wordt gevraagd, zeg dan volmondig ja en dan heten we u/jou graag welkom!

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verslag AK-vergadering 5 oktober 2023

Verslag AK-vergadering 3 november 2022

Verslag AK-vergadering 1 december 2022

Verslag AK-vergadering 31 januari 2023

Verslag AK-vergadering 23 maart 2023

Verslag AK-vergadering 24 mei en 1 juni 2023

 

WIJKRADEN
Elke wijk heeft een wijkkerkenraad. Deze regelt de zaken binnen de eigen wijk, waaronder in elk geval ook de vieringen.
Het Fonteinwerk wordt geleid door de Stuurgroep Fonteinwerk. Deze ressorteert onder de Algemene Kerkenraad.

KERKELIJK BUREAU
De ledenadministratie en de financiën worden verzorgd door het Kerkelijk Bureau, Stationslaan 134.

beleidsdocument “Bouwen in Vertrouwen”