Kerkrentmeesters

Hits: 15872

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) bestaat uit (ouderling-)kerkrentmeesters vanuit de drie wijkgemeenten. 

De samenstelling (2021) is: Henk van Rijssen (voorzitter), Timon Nauta (scriba), Ton Balsma (penningmeester) Albert Berends (personeelszaken), en lid Albert Bode.

Taken

De taken voor het college van kerkrentmeesters zijn onder meer:
• Het opstellen van de begroting en de jaarrekening;
• Het voeren van de financiële administratie
• Zorg dragen voor de geldwerving binnen de gemeente;
• Het zorg dragen voor het vermogen van de gemeente;
• Het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere kerkelijke activiteiten;
• Het beheren en onderhouden van gebouwen en goederen van de gemeente;
• Het zorg dragen voor arbeidsrechtelijke aangelegenheden en het voeren van het algemeen personeelsbeleid;
• Het fungeren als opdrachtgever voor het administratief personeel;

Belastingvoordeel

Weet u dat u tegenwoordig uw giften aan de kerk op voor de volle 100% kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting? Eenvoudig en zonder (notaris)kosten. U ondertekent een overeenkomst met de kerk met een looptijd van (minimaal) vijf jaar. <Klik hier> voor meer informatie.

 

Begroting 2020 CvK