Kerkrentmeesters

Hits: 17661

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) bestaat uit (ouderling-)kerkrentmeesters vanuit de drie wijkgemeenten. 

De samenstelling (2021) is: Henk van Rijssen (voorzitter), Timon Nauta (scriba), Ton Balsma (penningmeester) Albert Berends (personeelszaken), en lid Albert Bode.

Verantwoordingsdag College van Kerkrentmeesters:

Lees het stuk hier over in de bijlage

Taken

De taken voor het college van kerkrentmeesters zijn onder meer:
• Het meewerken aan de totstandkoming van het PGH beleidsplan.
• Het opstellen van de begroting en de jaarrekening;
• Het voeren van de financiële administratie
• Zorg dragen voor de geldwerving binnen de gemeente;
• Het zorg dragen voor het vermogen van de gemeente;
• Het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere kerkelijke activiteiten;
• Het beheren en onderhouden van gebouwen en goederen van de gemeente;
• Het zorg dragen voor arbeidsrechtelijke aangelegenheden en het voeren van het algemeen personeelsbeleid;
• Het fungeren als opdrachtgever voor het administratief personeel;
• Het bijhouden en beheren van IT zaken zoals computers, programma’s etc.
• Het bijhouden van de registers van de gemeente (doop-, belijdenis-, en trouwboek).
• Het bijhouden van de archieven.
• Het bijhouden van de verzekeringspolissen.

Belastingvoordeel

Weet u dat u tegenwoordig uw giften aan de kerk op voor de volle 100% kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting? Eenvoudig en zonder (notaris)kosten. U ondertekent een overeenkomst met de kerk met een looptijd van (minimaal) vijf jaar. <Klik hier> voor meer informatie.

 

Verkort overzicht begroting 2022 1

Verkort overzicht begroting 2022 2