Plantagekerk

zondag 05 februari 09 30 uur
Dienst Plantagekerk.

Altijd een feest om in Harderwijk voor te gaan! Naar de tekst voor
de zondag moet ik nog kijken, maar we gaan in ieder geval een lied zingen uit Psalmen Anders,
de aanvulling op ons Liedboek. De bundel Psalmen Anders zorgt ervoor dat er bij élke psalm een
eigentijdse vertolking is. Bij diverse psalmen zijn frisse nieuwe teksten geschreven op de oude
melodie. Graag tot 5 februari! (ds. Martine Nijveld, Oosterbeek)
___________________________________
zondag 12 februari 09 30 uur
Dienst Plantagekerk.
Avondmaal, wij worden uitgenodigd aan tafel. We zijn gewend om het Avondmaal lopend te vieren. De vorm verandert niet dat wij naast Hem mogen komen die zichzelf voor ons heeft gegeven. We overdenken een woord van de apostel Paulus: Maranata, 1 Korintiërs 16: 22. Emanuela Kootstra leest en Wim Bakker speelt.
___________________________________
zondag 19 februari 09 30 uur
Dienst Plantagekerk.
Deze zondag leert Jezus in de synagoge met woorden die ruimte scheppen om vrij te zijn. Zo komt hij in gesprek met een bezeten mens. Zonder veroordeling maar juist met een groot oordeel zegt hij: ‘zwijg en ga uit hem weg!’. Zijn woorden raken en weten te helen. Deze morgen is er ook aandacht voor de bakactie waar elders in Samengeroepen meer over te lezen valt. (ds. Marissa van Meijl)
___________________________________
zondag 19 februari 19 00 uur
Cantatedienst
zie pgharderwijk.nl/3413
Zondagavond 19 februari is er in de Plantagekerk weer een cantatedienst, aanvang 19.00 uur. Vooraf aan de jubileum-cantatedienst van 25 september was - bij wijze van proef - een korte inleiding gepland. Dit experiment sprak blijkbaar goed aan. Gerekend was met een opkomst van een stuk of tien cantatofielen, maar de consistoriekamer puilde uit! Dit experiment zetten we daarom voort in een blijvertje. Voortaan zal er vooraf aan elke cantatedienst een korte bijeenkomst zijn in een van zalen van de Plantagekerk, waarin zowel de tekst als de muziek van de cantate wordt besproken en toegelicht. In deze dienst staat centraal de Bachcantate
Bwv 23 ‘Cantate Du wahrer Gott und Davids Sohn’. Het thema van de cantate is Jezus die een blinde man geneest. Deze cantate werd voor het eerst uitgevoerd in Leipzig op zondag 7 februari 1723. Muzikale medewerking in deze dienst verlenen het Ad Hocus koor & orkest o.l.v. de (nieuwe) dirigent Ab Weegenaar, organist Ad Verhage en voorganger ds. Yolanda Voorhaar. Op zondag 19 februari dus een muzikale cantate om 19.00 uur met een gesproken
preludium om 18.15 uur. Van harte welkom bij dit aperitiefje!
___________________________________
woensdag 22 februari 19 30 uur
As woensdag dienst
ds. Marissa van Meijl
Aswoensdag vormt het begin van de Veertigdagentijd, wat we met deze viering markeren. Een periode van inkeer en bezinning komt er aan. Wat kan of mag dit voor jou betekenen? Er is muzikale ondersteuning onder leiding van Adriaan Sterken. Gert Kornet is er op het orgel. (ds. Marissa van Meijl)
___________________________________
zondag 26 februari 09 30 uur
Dienst Plantagekerk.
Voorganger Ds B.M. van Meijl-Buitink
___________________________________
zondag 05 maart 09 30 uur
Dienst Plantagekerk.
Voorganger Ds B.M. van Meijl-Buitink
___________________________________

Kerkcentr.De_Regenboog

zondag 05 februari 10 45 uur
Dienst de Regenboog.
Rainbow Event Hoe en hoe vaak bid jij? Gebed kun je zien als een meest ‘directe lijntje’ naar God. De Bijbel staat vol met mensen die zo’n lijntje bewust willen leggen.
Daarom gaan we daar dit Event op in. Voor het volledige programma zie elders in dit blad. In de
dienst zullen we samen gebed ervaren, ook in de begeleide muziek en zang. Na de workshops gaan we eten: neem je iets mee? Alles is goed. (ds. David Kroeze)
___________________________________
zondag 05 februari 20 00 uur
Zangdienst
Zangdienst - Op D.V. zondag 5 februari 2023 zullen Thom Luiting en Cees Sterk op respectievelijk orgel en piano een
concert geven in de Regenboogkerk in Harderwijk. Zij spelen o.a. bekende Psalmen, Opwekkingsliederen, liederen van
Sela en liederen uit de bundel van Johan de Heer. Het zullen geen bewerkingen zijn maar de liederen worden zó
gespeeld dat u ze kunt meezingen. Thom speelt regelmatig in de Bethelkerk en de Regenboog en Cees is pianist in één
van de muziekteams van de Regenboogkerk. Het programma begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Er is
tijdens het concert een korte pauze. Tijdens dit concert wordt ook de nieuwe naam bekend gemaakt voor de
“ouderendienst”. De toegang is gratis.
___________________________________
zondag 12 februari 09 00 uur
Dienst Regenboog.
Het Bijbel Basics rooster geeft aan: ‘De tien straffen’. In plaats daarvan kies ik in deze dienst liever voor de 9 zaligsprekingen uit Mattheüs 5. Over armen van geest, zachtmoedigen, vredestichters, hongerigen naar gerechtigheid en zo. Met daarnaast een onbekend verhaal over de praktijk daarvan uit Genesis 26. (ds. Wim Terlouw, Dronten)
___________________________________
zondag 19 februari 10 45 uur
Dienst de Regenboog.
Wat een wonderlijke verhalen komen we tegen in de Bijbel. Er zitten verhalen tussen die bijna iedereen wel kent, of ze nu vertrouwd zijn met de Bijbel of niet. Dat geldt ook voor het wonder dat we vandaag mogen lezen. God maakt een weg vrij voor de vluchtende Israëlieten, dwars door de Rode Zee! Een wonderlijk verhaal van lang geleden. Maar Gods Woord is het levende
Woord. Het gaat niet alleen maar over lang geleden, maar ook over vandaag de dag. Laten we ons maar eens verrassen! (ds. Judith Visser, Nijkerkerveen)
___________________________________
zaterdag 25 februari 12 00 uur
Dienst Regenboog
Voorganger: ds David Kroeze.

29 januari Kerk-en-Schooldienst.
Waar hoop jij op? Samen met de Triangel beleven we in deze Kerk-en-Schooldienst het
verhaal van de blinde Bartimeus. Wat ik mooi vindt, is dat hij zijn best bleef doen voor
aandacht van Jezus, ook al wilden de mensen om hem heen dat niet. Soms mag je goed van
je laten horen, ook bij God! Kom je meebeleven? Ds. David Kroeze

___________________________________
zondag 26 februari 09 00 uur
Dienst Regenboog.

___________________________________
zondag 05 maart 10 45 uur
Dienst de Regenboog.

___________________________________

Fonteinwerk

zondag 05 februari 11 30 uur
Fonteindienst
Gerrit de Haan
Deze zondag gaat Gerrit de Haan voor met als thema: Iedereen een 10!? God keert alles om, ook als het om leren gaat. Gerrit zal ons aan de hand van Matteüs meer vertellen over deze tien voor iedereen. De muziek wordt verzorgd door Floor & Lois en band. U bent van harte welkom! Er is kinderdienst en oppas. (Jeltsje de Vries)
___________________________________
zondag 12 februari 11 30 uur
Fonteindienst
Ds. Jan Visser spreekt deze dienst met als thema: Mystic move. Voor veel mensen is God iets
ongrijpbaars. Niet voor niets geeft Jezus aan dat we Zijn geest nodig hebben om Hem te leren
kennen. Vandaag staan we stil bij hoe we ingewijd kunnen worden in Zijn geheimenis, waarin Jan ons meer zal vertellen over dit grote mysterie. Ga je mee op avontuur? De muziek wordt verzorgd door Embrace. U bent van harte welkom! Er is kinderdienst en oppas.
Deze dienst is ook online te volgen en is te bekijken via CAI TV kanaal 707 of via de website
www.pgharderwijk.nl/live-stream (klik op de foto van de plantagekerk).
___________________________________
zondag 19 februari 11 30 uur
Fonteindienst
mw Lisette Brandsma
___________________________________
zondag 05 maart 11 30 uur
Fonteindienst
Bart Visser
___________________________________

Extra Viering

zondag 19 februari 14 30 uur
Christengemeente Sefanja, Stationslaan 121, 3844 GC Harderwijk, Nederland
Internationale dienst
Internationale dienst. 19 februari 2023
Zondag 19 februari is deze dienst voorbereid door de werkgroep van de Plantage kerk. Onze voorganger is Ds. Marissa van Meijl, het koor L”esprit zingt voor en met ons. Deze dienst is voor de bewoners van het A.Z.C. en statushouders van Harderwijk en belangstellenden, allen van Harte Welkom in Sefanja Stationslaan 121 Harderwijk aanvang 13.30 uur. Er is een kinderdienst en oppas voor de kleintjes. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, dit onder het genot van koffie/thee/limonade met iets lekkers erbij. Indien er mensen zijn, die iets mee willen nemen, zoals bijv. cake, fruit, koekjes, chocolaadjes, kan dit gebracht worden voor de dienst  vanaf 13.30 uur. We maken er een fijne dienst van. Graag tot ziens. 
Namens de werkgroep, Anneke Teune
___________________________________