Plantagekerk

zondag 02 oktober 09 30 uur
Dienst Plantagekerk HA
Ds. Diemer de Jong

We mogen Avondmaal vieren. We zijn welkom aan Tafel bij de Heer. Het is een
vreugdevolle dag, een heilige maaltijd. Bijzonder ook omdat het Israël zondag is.
We maken gebruik van het materiaal dat de PKN voor deze zondag aanreikt.
Centraal staan de Bijbelgedeelten Jesaja 25: 6-12 en Lucas 14: 12-24. Een
thematische keuze, met het thema ‘Aan Tafel’ in gedachten.
___________________________________
zondag 09 oktober 09 30 uur
Dienst Plantagekerk
Voorganger: ds Huib van de Burg

www.pgharderwijk.nl/collecte
www.pgharderwijk.nl/voedselbank

___________________________________
zondag 16 oktober 09 30 uur
Dienst Plantagekerk
Voorganger: ds. Marissa van Meijl

www.pgharderwijk.nl/collecte
www.pgharderwijk.nl/voedselbank

___________________________________
zondag 23 oktober 09 30 uur
Dienst Plantagekerk
Voorganger: ds. Diemer de Jong

www.pgharderwijk.nl/collecte
www.pgharderwijk.nl/voedselbank

___________________________________

Kerkcentr.De_Regenboog

zondag 02 oktober 10 45 uur
Dienst Regenboog
ds. David Kroeze

Geloven als een kind: met overgave, zonder te veel vragen. Jezus zegt het in Marcus 10:13-
16. Ik spreek erover met gemeenteleden en dan ben ik heel benieuwd wat daar uit komt.
Ongetwijfeld de vraag: lukt je dat? En hoe ziet dat er dan uit?
___________________________________
zondag 09 oktober 09 00 uur
Dienst Regenboog HA
Voorganger: ds Gerhard Heeringa uit Dronten

www.pgharderwijk.nl/collecte
www.pgharderwijk.nl/voedselbank

___________________________________
zondag 16 oktober 10 45 uur
Dienst Regenboog Step4wrd
ds. David Kroeze


Step4wrd dienst
Op zondag 21 augustus, de laatste zondag van de vakantie, was er weer een Step4wrd dienst. Dit keer was er een doopdienst. De dienst had als thema: Jij bent het waard!. Een mooi thema dat aansloot bij de doopdienst, waar Lenthe Blijleven werd gedoopt.

We zongen mooie nummers die aansloten bij dit thema. Jip, het broertje van Benthe begeleidde het 'kinderkoor' dat speciaal voor deze dienst was samengesteld. We kijken met een goed gevoel terug op deze dienst. Op 16 oktober zijn we er weer! Kom jij ook naar de Step4wrd dienst in de Regenboog?
___________________________________
zondag 23 oktober 09 00 uur
Dienst Regenboog
Voorganger: ds Peter Breure uit Voorthuizen

www.pgharderwijk.nl/collecte
www.pgharderwijk.nl/voedselbank

___________________________________
zondag 23 oktober 14 30 uur
Zang-/Dankdienst
Ds David Kroeze en ds Wim Terlouw mmv Interkerkelijk Mannenkoor Euterpe en Afslag Harderwijk
___________________________________

Fonteinwerk

zondag 02 oktober 11 30 uur
Fonteindienst
ds. Pieter Both
___________________________________
zondag 09 oktober 11 30 uur
Fonteindienst
dhr Gerrit de Haan
___________________________________
zondag 16 oktober 11 30 uur
Fonteindienst
Op 16 oktober gaat dhr Job Burger voor in de Fonteindienst.
___________________________________
zondag 23 oktober 11 30 uur
Fonteindienst

___________________________________

Extra Viering

zondag 23 oktober 19 00 uur
Plantagekerk
Taizéviering
Mw Gertie van Dijk-Vermeulen
___________________________________
zondag 06 november 14 30 uur
Christengemeente Sefanja, Stationslaan 121, 3844 GC Harderwijk, Nederland
AZC dienst door PHG de Regenboog
ds. David Kroeze
___________________________________
zondag 20 november 19 00 uur
Plantagekerk
Cantatedienst
ds. Diemer de Jong
___________________________________