Plantagekerk

zondag 23 januari 09 30 uur
Dienst Plantagekerk (ook online)
Voorganger: Gertie van Dijk

www.pgharderwijk.nl/collecte
www.pgharderwijk.nl/voedselbank
___________________________________
zondag 23 januari 11 30 uur
Thomas-viering

'Speel je vrij, gebruik je fantasie!' is het thema.Ook speelsheid kan geïnspireerd zijn, en een manier om God te zoeken. Daarom zingenen spelen we in deze dienst muziek met koning David, beleven we de speelsheidvan een religieus kunstenaar, en zoeken we daarin wat raakt aan het heilige.Zie elders in dit blad voor een uitgebreide beschrijving Met l'esprit o.l.v. Marieke Frankenen Ds. David Kroeze         


___________________________________
zondag 30 januari 09 30 uur
Dienst Plantagekerk (ook online)
Voorganger: Diemer de Jong

www.pgharderwijk.nl/collecte
www.pgharderwijk.nl/voedselbank
___________________________________
zondag 06 februari 09 30 uur
Dienst Plantagekerk (ook online)
Voorganger: Marissa van Meijl

www.pgharderwijk.nl/collecte
www.pgharderwijk.nl/voedselbank
___________________________________
zondag 13 februari 09 30 uur
Dienst Plantagekerk (ook online)
Voorganger: Henk Jansen uit Zeist

www.pgharderwijk.nl/collecte
www.pgharderwijk.nl/voedselbank
___________________________________

Kerkcentr.De_Regenboog

zondag 23 januari 10 45 uur
Dienst Regenboog (ook online)
Ds Henk Jansen uit Zeist

Na de ramp’. Met Bijbel Basics’ oerverhalen komen we bijNoach en de ark, Gen. 6-9. Totaal niet het schattige verhaaltje van deprentenboeken vol leuke dieren twee aan twee, maar verhaal van een catastrofevan ongekende omvang. En toch is die niet het allerlaatste. De regenboog laatzien dat er hoe dan ook een nieuw perspectief is!
___________________________________
zondag 30 januari 09 00 uur
Dienst Regenboog (ook online)
Voorganger: Ds David Kroeze (school en kerk)

“De Bijbel – onze Tom Tom”. Zondernavigatie verdwaal je tegenwoordig. Zo geeft de Bijbel ook een goede richtingaan, als het gaat om hoe je gelooft, hoe je moet leven, en waar je gelukkig vanwordt. Ikzelf zal met Ds. David van de Baptisten te zien zijn in een sketch;andere voorgangers verzorgen de rest. Het wordt een bijzondere online-dienstvoor de kinderen én de kerken van héél Harderwijk en Hierden!


www.pgharderwijk.nl/collecte
www.pgharderwijk.nl/voedselbank
___________________________________
zondag 06 februari 10 45 uur
Dienst Regenboog (ook online)
ds. Karolien Zwerver uit Dronten
zie ook pgharderwijk.nl/2815
___________________________________
zondag 13 februari 09 00 uur
Dienst Regenboog (ook online)
Voorganger: Ds Hans Baart uit Ommen

www.pgharderwijk.nl/collecte
www.pgharderwijk.nl/voedselbank
___________________________________

Fonteinwerk

zondag 30 januari 11 30 uur
Fonteindienst (ook online)

___________________________________
zondag 06 februari 11 30 uur
Fonteindienst (ook online)
Durk Muurling
___________________________________
zondag 13 februari 11 30 uur
Fonteindienst (ook online)
Peter Kruijt
___________________________________
zondag 20 februari 11 30 uur
Fonteindienst (ook online)

___________________________________

Extra Viering

vrijdag 04 februari 00 00 uur
online
Wereld gebeds dag
https://www.pgharderwijk.nl/2972
___________________________________