Plantagekerk

zondag 11 juni 09 30 uur
Dienst Plantagekerk.
Voorganger Ds. B.M. van Meijl-Buitink

Deze zondag is er een prachtige topklimaatdienst. We lezen over de schepping en over
een genadejaar van de Heer. Spreker Alfred Slomp is er. Marinus van Steenwijk begeleidt
op de piano. En er is weer een geweldig gemeentekoortje. Wees welkom!

zie ook pgharderwijk.nl/3612
___________________________________
zondag 18 juni 09 30 uur
Dienst Plantagekerk HA
Voorganger Ds B.M. van Meijl-Buitink
Vanmorgen alweer een vreugdevolle dienst omdat we deze morgen mogen dopen. We
willen de naam van de kleine Maxim, zoon van Astrid en Chris van Beekhuizen, en de
grote naam van God aan elkaar verbinden. Wees welkom!
___________________________________
zondag 25 juni 09 30 uur
Dienst Plantagekerk.
Voorganger Ds Hans Mak
___________________________________
zondag 02 juli 09 30 uur
Dienst Plantagekerk.
Voorganger Ds B.M. van Meijl-Buitink

Op deze zondag staat Numeri 6:22-27 centraal: God vertelt hoe Aäron en de andere
priesters het volk van Israël moeten zegenen. Dit sluit mooi toch eigenlijk wel heel mooi
aan bij de zegen die onze vertrouwenspersonen, Anita Oosterloo en Bert Maarleveld, deze
morgen mogen ontvangen.
___________________________________
zondag 09 juli 09 30 uur
Dienst Plantagekerk.
Dit is de overstapdienst voor groep 8. Ook welk brugdienst genoemd. Je gaat van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en dan zwaaien we uit bij de kinderkerk, waar ze in onze gemeente al die jaren welkom waren. En we heten ze welkom bij de tienerdienst en Rocksgroepen. Het is ook een dienst van jong tot ouder, voorbereid door verschillende jeugdwerkers. Gert Kornet is organist. Het thema is ‘Luister goed’ uit Deuteronomium 6: 4- 7. We geven ook iets mee als we weggaan. Kom je ook en u ook? Hartelijke welkom zo aan het begin van de vakantietijd.
Diemer de Jong
___________________________________

Kerkcentr.De_Regenboog

zondag 11 juni 10 45 uur
Dienst de Regenboog.
De Bijbel plaatst ons altijd weer voor verrassingen. Zo verrassend zelfs dat ik, bij het schrijven van dit berichtje, nog niet weet waar ik deze zondag over zal preken.
Ik hoop dat u met deze onzekerheid kunt leven en zie er naar uit u te mogen begroeten in De Regenboog
Ds Florida de Kok
___________________________________
zondag 18 juni 09 00 uur
Dienst Regenboog.

___________________________________
zondag 25 juni 10 45 uur
Dienst de Regenboog.

Rainbow Event 25 juni "wat zou jij doen?"  

Zondag 25 juni zullen een groep tieners 'overstappen'. We hebben aandacht voor de veranderingen op school en in de kerk. Daarin komen ze voor allerlei keuze’s te staan. We hopen te ontdekken dat God goede invloed kan hebben op onze keuzes. Zoals Salomo ontdekte. Toen God zei: Salomo, je mag alles kiezen - toen koos hij wijsheid, want daarmee kom je het verst. De band I4U speelt deze dienst en de tieners van de tienerdienst laten ook van zich horen.
 Na de dienst is er sport en spel en eten. We gaan bijvoorbeeld sjoelen, jeu de boules en voor de niet-doeners is er een denkspel. Het is de vraag: wat ga je doen? Wat durf je? Wil je ook wat te eten meenemen? Alles is goed. Samen maken we er weer een lopend buffet van. De voorbereiders. 
___________________________________
zondag 02 juli 09 00 uur
Dienst Regenboog.
De zegen is een vaste waarde in de liturgie, ook de zegen uit Numeri 6. Er is veel over te zeggen. Neem nu alleen het gegeven dat (in het Hebreeuws) de tweede regel langer is dan de eerste en de derde regel weer langer dan de tweede. De zegen zwelt aan, wordt voller en voller.
Piet Verhagen
___________________________________
zondag 09 juli 10 45 uur
Dienst de Regenboog.

___________________________________

Fonteinwerk

zondag 11 juni 11 30 uur
Fonteindienst
Vandaag 11 juni gaat Judith Bouma voor en het thema gaat over het doorgeven van Zijn Licht. De
muziek is van Embrace. Wees welkom! Er is kinderdienst en oppas.
Deze dienst is ook online te volgen en is te bekijken via CAI TV kanaal 707 of via de website
www.pgharderwijk.nl/live-stream (klik op de foto van de plantagekerk).
___________________________________
zondag 18 juni 11 30 uur
Fonteindienst

___________________________________
zondag 02 juli 11 30 uur
Fonteindienst

___________________________________
zondag 09 juli 11 30 uur
Fonteindienst

___________________________________

Extra Viering

Geen evenementen