Kerkrentmeesters

 Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit (ouderling-)kerkrentmeesters vanuit de drie wijkgemeenten. 

De samenstelling (2018) is: Eric Schoonderbeek (voorzitter), Arno Werkman (scriba), Ton Balsma (penningmeester) en de leden Eelco Kootstra en Albert Bode.

Taken

De taken voor het college van kerkrentmeesters zijn onder rmeer:
• Het opstellen van de begroting en de jaarrekening;
• Het voeren van de financiële administratie
• Zorg dragen voor de geldwerving binnen de gemeente;
• Het zorg dragen voor het vermogen van de gemeente;
• Het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere kerkelijke activiteiten;
• Het beheren en onderhouden van gebouwen en goederen van de gemeente;
• Het zorg dragen voor arbeidsrechterlijke aangelegenheden en het voeren van het algemeen personeelsbeleid;
• Het fungeren als opdrachtgever voor het administratief personeel;

Belastingvoordeel

Weet u dat u tegenwoordig uw giften aan de kerk op voor de volle 100% kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting? Eenvoudig en zonder (notaris)kosten. U ondertekent een overeenkomst met de kerk met een looptijd van (minimaal) vijf jaar. Klik hier voor meer informatie.