Kerkrentmeesters

 Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit (ouderling-)kerkrentmeesters vanuit de drie wijkgemeenten. 

De samenstelling per 1 januari 2016 is: Eric Schoonderbeek (voorzitter), Arno Werkman (scriba), Ton Balsma (penningmeester) en de leden Hetty Slaper, Eelco Kootstra en Albert Berends.

Taken

De taken voor het college van kerkrentmeesters zijn onder rmeer:
• Het opstellen van de begroting en de jaarrekening;
• Het voeren van de financiële administratie
• Zorg dragen voor de geldwerving binnen de gemeente;
• Het zorg dragen voor het vermogen van de gemeente;
• Het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere kerkelijke activiteiten;
• Het beheren en onderhouden van gebouwen en goederen van de gemeente;
• Het zorg dragen voor arbeidsrechterlijke aangelegenheden en het voeren van het algemeen personeelsbeleid;
• Het fungeren als opdrachtgever voor het administratief personeel;

Belastingvoordeel

Weet u dat u tegenwoordig uw giften aan de kerk op voor de volle 100% kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting? Eenvoudig en zonder (notaris)kosten. U ondertekent een overeenkomst met de kerk met een looptijd van (minimaal) vijf jaar. Klik hier voor meer informatie.

Begroting 2017

Enkele uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2017.

 • In 2016 is, door de AK, besloten dat de wijkkerkenraden van de Poorten en de Morgenwijk en het Fonteinwerk gezamenlijk gaan kerken in de Plantagekerk. Er is voor de PK een bouwplan gemaakt met een begroot bedrag van € 410.000,--. Dit bouwplan met bijbehorende begroting is door de AK vastgesteld in de AK vergadering van 25 oktober 2016. Onzeker is nog welk deel van dit bedrag in 2016 en welk deel in 2017 wordt gerealiseerd. De bedragen zullen worden onttrokken uit het bouw- en restauratie fonds en het onderhoudsfonds.
 • De AK heeft, in de vergadering van 22 november 2016 besloten om de pastorie bij de Plantage kerk in eigendom te houden. Tevens is besloten dat er groot onderhoud uitgevoerd gaat worden. Hiervoor is een bedrag van €100.000,-- uitgetrokken. Dit zal worden gefinancierd uit het bouw- en restauratie fonds en het onderhoudsfonds.
 • De overdracht van de Nieuwe Kerk is gepland op 2 februari 2017. De verkoopopbrengst is € 625.000,--.
 • Op verzoek van de koper wordt de kerk eerder getransporteerd bij de notaris. Dit heeft inmiddels plaats gevonden op 9 december 2016. De PGH kan normaal gebruik blijven maken van de Nieuwe Kerk tot 1 februari 2017.
 • De overdracht van de Stadsdennenkerk is gepland op 2 februari 2017. De verkoopopbrengst is € 562.500,--.

De verkoopopbrengst is opgenomen in de begroting 2017 in de rubriek 58, overige baten en lasten. Hierdoor ontstaat een positief saldo voor 2017 van ruim € 452.000,-- Zonder deze eenmalige post zou het begrote verlies voor 2017 € 115.000,-- bedragen.

 • Er is rekening gehouden met de huidige pastorale bezetting van 2 full time VTE predikanten, 1 part time predikant voor 0,7 VTE  en 2 Pastorale Medewerkers voor het ouderenpastoraat.
 • Er is rekening gehouden met een Kerkelijk werker (0,5 VTE) ten behoeve van het Jeugdpastoraat.
 • Er is rekening gehouden met beperkte inzet van pastoraat t.b.v. het fonteinwerk voor 0,2 VTE. Hiervoor is Ds. Heeringa uit Dronten aangetrokken.
 • Op 29 oktober 2017 zal organist ’t Hart de AOW en pensioen gerechtige leeftijd bereiken. Hij gaat dan uit dienst. Er zal geen nieuwe betaalde organist aangetrokken worden.
 • De vrijwillige bijdragen zijn gesteld op € 510.000. De jaarlijkse daling van de Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB) is normaal gesproken ongeveer K€ 25. De vermoedelijke uitkomst 2016 ligt rond de € 525.000.
 • De Plantagekerk staat voor € 1 op de balans. Er zal, na de verbouwing, geen herwaardering plaats vinden. Daarom zijn er in de begroting geen afschrijvingen voor de Plantagekerk opgenomen.
 • Samengevat laat de begroting 2017 een overschot van ruim € 452.000,-- zien. Dit wordt veroorzaakt door de overdracht van de Stadsdennenkerk en de ontvangst van de koopsom van €562.500,--.

Zonder deze eenmalige ontvangst is het begrote verlies voor 2017 €115.000,--.

 Opgemaakt te Harderwijk, 12 december 2016,

Penningmeester CvK PGH,
A.S. Balsma.
Fincanciele gegevens

Files:
Begroting 2017 HOT
(2 votes)
Date 2017-05-13 File Size 210.31 KB Download 263 Download

Cannot find the download. ID=6