Het Pastoraal Team

Het pastoraat in De Morgenwijk wordt in opdracht van de wijkkerkenraad georganiseerd door het Pastoraal Team. Het Pastoraal Team kan niet zonder de vele vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld degene die u welkom heet in onze wijk. De pastorale zorg is onderverdeeld in twee aandachtsgebieden, het ontmoetingspastoraat en het pastoraat als hulpverlening. Op deze manier proberen wij met elkaar het gevoel van verbondenheid en saamhorigheid te behouden en uit te breiden.

Ontmoetingspastoraat:

In het pastorale plan staan o.a. ideeën/wensen voor het creëren van diverse mogelijkheden van ontmoeting, zowel tussen God en de mens als tussen mensen onderling. In deze ontmoetingen staan liefde, respect en heelheid van en voor mensen centraal en is iedereen op zijn eigen wijze en met zijn/haar eigen talenten en mogelijkheden betrokken. Er wordt een hand naar u/jou uitgestoken om deel te nemen aan deze activiteiten en aan u/jou de keus om deze hand aan te pakken door deel te nemen of mee te helpen als vrijwilliger.

Pastoraat als hulpverlening:

Het pastoraat als hulpverlening is onderverdeeld in de volgende 4 clusters:

  1. Doelgroepenpastoraat (bijvoorbeeld senioren- of jeugd/jongerenpastoraat)
  2. Pastoraat op maat (pastorale aandacht in geval van ziekte, bij relatieproblemen, bij psychosociale problematiek)
  3. Welkomstdienst (nieuwe gemeenteleden wegwijs maken)
  4. Attentiedienst (felicitatie bij geboorte, huwelijk of jubilea en bemoediging bij langdurige ziekte)

Mocht u/jij pastorale zorg of aandacht nodig hebben dan kunt u contact opnemen met het Pastoraal Team.  

Coördinator: Carla van Peursem, Plataanlaan 7, 3843 JL Harderwijk, tel: 423002, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Coördinator: Laura Stade, Biesteweg 7, 3849RD Hierden, tel: 452543, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jeugd-/jongerenpastoraat:

Het jeugd-/jongerenpastoraat valt niet onder de verantwoordelijkheid van de wijkkerkenraad, maar onder de Jeugdraad. (De Jeugdraad valt onder de Algemene Kerkenraad.) De Jeugdraad is niet wijkgebonden en dit houdt in dat de Jeugdraad voor de hele Protestantse Gemeente Harderwijk het jeugd-/jongerenpastoraat organiseert. Ook jongeren hebben soms behoefte aan een luisterend oor en daarvoor kunnen zij terecht bij het jeugd-/jongerenpastoraat. Het gaat om jongeren tot 25 jaar.

Seniorenpastoraat:

Net zoals het jeugd-/jongerenpastoraat is het seniorenpastoraat bovenwijks georganiseerd. Het Pastoraal Team Senioren (PTS, welke onder de Algemene Kerkenraad valt) is het eerste aanspreekpunt van waaruit de wijkmedewerkers aan worden gestuurd. Het seniorenpastoraat heeft de beschikking over twee kerkelijk werksters. Naast het bezoeken van de senioren worden er ook samenkomsten georganiseerd. Voor de samenkomsten ontvangt u een uitnodiging of deze wordt aangekondigd in het kerkblad en op de zondagsbrief. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om zelfstandig te komen dan kunt u dat altijd aangeven bij het aanmelden en dan wordt er samen met u naar een passende oplossing gezocht.

 

Diaconie.

De diaconie biedt hulp aan mensen in nood, zowel binnen als buiten de kerk. Om zien naar elkaar en dienen van de medemens is een kernopdracht van de kerk. Het motto van de diaconie is: ‘helpen waar geen helper is’.

De diaconie helpt in de vorm van:

  • begeleiding
  • financiële ondersteuning
  • klussendienst Helpende Handen

De weg naar bestaande voorzieningen bij o.a. gemeente, maatschappelijk werk, sociale dienst, voedselbank, schuldsanering is niet altijd makkelijk en vaak ook lastig te vinden. De diaconie weet deze weg en werkt met de instanties samen. Samen met de aanvrager zoekt de diaconie uit op welke hulp iemand recht heeft en zorgt zij voor verdere begeleiding. In afwachting van een definitieve oplossing of aanpak van het probleem kan de diaconie tijdelijk financieel bijspringen. Elke aanvraag wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Meer informatie over de diaconie binnen de PGHarderwijk vindt u elders op de site onder de  “Diaconie”

Nieuws Morgenwijk

Wijkkerkenraadsvergadering

De Morgenwijk Bij de opening van de vergaderingen stonden we stil bij het feit dat we allemaal kinderen van dezelfde God zijn. We moeten kijken naar de dingen die ons binden en vanuit dat besef denken en handelen. Een goed startpunt voor de vergaderingen. In de eigen vergadering beginnen we direct want er staat veel op de agenda. We staan stil bij de diensten die we hebben gehad rond Pasen. We zijn heel blij met het feit dat er zoveel diensten zijn geweest en dat deze zo goed zijn bezocht.
Het vacaturebord staat al een paar weken in de zaal van de kerk waar we ook koffie drinken. Jammer genoeg zijn er tot op heden geen mensen die zich hebben aangemeld om een functie te vervullen terwijl daar juist zoveel behoefte aan is.

Lees meer...