Jong & Oud

Alle doelgroepen, jong en oud, hebben een volwaardige plaats binnen de PGH gemeente en zij wordt betrokken bij alle vormen van gemeente-zijn, zoals vieringen, diaconaat, pastoraat en geloofsopbouw. 

Het jeugdwerk richt zich op gemeenteleden van 0 tot 25 jaar. Daarnaast richt het jeugdwerk zich ook op jongeren van buiten de kerk om hen met het evangelie van Jezus Christus in aanraking te brengen. 

Senoiren.

Het seniorenpastoraat van de PG-Harderwijk is voornamelijk voor gemeenteleden de leeftijd van 80 jaar bereiken. En  komt men onder de zorg van het seniorenpastoraat, waaraan het Pastoraal Team Senioren (afgekort PTS) leiding geeft.                    

 

Jeugd 6+  Jeugd 12+  Jeugd 16+  kinder-tienerdiensten

Nieuws Morgenwijk

Wijkkerkenraadsvergadering

De Morgenwijk Bij de opening van de vergaderingen stonden we stil bij het feit dat we allemaal kinderen van dezelfde God zijn. We moeten kijken naar de dingen die ons binden en vanuit dat besef denken en handelen. Een goed startpunt voor de vergaderingen. In de eigen vergadering beginnen we direct want er staat veel op de agenda. We staan stil bij de diensten die we hebben gehad rond Pasen. We zijn heel blij met het feit dat er zoveel diensten zijn geweest en dat deze zo goed zijn bezocht.
Het vacaturebord staat al een paar weken in de zaal van de kerk waar we ook koffie drinken. Jammer genoeg zijn er tot op heden geen mensen die zich hebben aangemeld om een functie te vervullen terwijl daar juist zoveel behoefte aan is.

Lees meer...