Jeugd en Jongeren

Hits: 17534

Alle doelgroepen, jong en oud, hebben een volwaardige plaats binnen de PGH gemeente en zij wordt betrokken bij alle vormen van gemeente-zijn, zoals vieringen, diaconaat, pastoraat en geloofsopbouw. 

Het jeugdwerk richt zich op gemeenteleden van 0 tot 25 jaar. Daarnaast richt het jeugdwerk zich ook op jongeren van buiten de kerk om hen met het evangelie van Jezus Christus in aanraking te brengen. 

Senoiren.

Het seniorenpastoraat van de PG-Harderwijk is voornamelijk voor gemeenteleden de leeftijd van 80 jaar bereiken. En  komt men onder de zorg van het seniorenpastoraat, waaraan het Pastoraal Team Senioren (afgekort PTS) leiding geeft.                    

 

Jeugd 6+  Jeugd 12+  Jeugd 16+  kinder-tienerdiensten