Wilma Wolthuis Bijbelvertaalwerk

Hits: 6805

Wilma en Ruth

Nieuws van Wilma Wolthuis (juni 2022)
Op de valreep vóór mijn reis naar Nederland, nog een kleine update vanuit Burkina. Op 20 juni vertrek ik uit Bobo. Op 21 juni vlieg ik vanuit de hoofdstad om 22 juni aan te komen op Schiphol. Vanaf 23 juni ben ik in Harderwijk (Roermeen 1). Ik ben ontzettend dankbaar voor Jan en Alie Maris die hun appartement voor ons beschikbaar stellen voor de zomermaanden. Ruth heeft nog school en komt 3 weken later (vliegt samen met Carin). In de afgelopen periode heb ik nog driemaal een week gewerkt met het Sembla team. We hebben goede vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van de schrijfwijze. Het blijft een voorrecht samen met de vertalers ontdekkingen te doen in hun taal en oplossingen te vinden voor schrijfproblemen. Half mei zou Nassin naar Bobo komen om verder te weken aan het grammatica boekje voor het Konabére project. Dat is niet door gegaan. Door de toenemende onveiligheid wilde hij zijn familie niet alleen laten in het dorp. Zelf heb ik ondertussen wel veel werk kunnen verzetten voor het boekje, maar ik hoop dat Nassin in september wel kan komen,
omdat het zijn moedertaal is.
De oorlog in Oekraïne heeft grote gevolgen voor de regio. De prijzen voor benzine/diesel stijgen met 15% en het brood zou 33% duurder worden. De gewone burger kwam in verzet tegen de broodprijs en de bakkers besloten de prijs zo te laten. Alle prijzen voor mais, gierst, rijst, olie etc. zijn nu zo hoog dat velen het niet meer kunnen betalen. In het noorden van Burkina zijn vele steden afgesloten van voedsel aanvoer (door de jihadisten) en de UN slaat alarm dat ruim 600.000 mensen honger lijden in die regio’s. Deze maanden zijn altijd al moeilijk omdat de voorraden op zijn en de nieuwe oogst pas in september/oktober te verwachten is.
 Graag jullie gebed voor deze ernstige situatie.
Maart, april en mei zijn altijd de heetste maanden hier. Dit jaar hadden we al enkele regens in maart, waardoor de hitte bijna ondraaglijk was door de luchtvochtigheid. Gelukkig is het nu een stuk koeler en zijn de regens zo’n beetje begonnen. Het waterbedrijf in Bobo is bezig het buizenstelsel te vervangen en de capaciteit te vergroten. Hierdoor hadden wij in die hete maanden ’s ochtend zo’n twee uur water en verder niet. Dat gaf behoorlijk veel stress, nu is dat enorm verbeterd. Gelukkig betekent de hitte ook dat alle mango’s op ons erf goed rijpen. Dit jaar heb ik wel tot viermaal mango jam gemaakt en we hebben eindeloos genoten van rijpe mango’s
en natuurlijk ook heel veel weggegeven. We hebben ook heerlijke guave’s in onze tuin en soms ook kleine banaantjes. Onze kippen hebben in totaal ongeveer 12 kuikens grootgebracht de afgelopen maanden. In maart werd één kuikentje verstoten door haar
moeder. Carin ontfermde zich over haar en we noemden haar Miepie. Na vier weken goede zorg binnen kon ze naar buiten bij de andere kippen. We hopen jullie snel te ontmoeten!

Hartelijke groeten van Wilma en Ruth

Vanuit het Thuisfrontcomité
Nieuw Comitélid:
We zijn dankbaar dat Petra Brandsen ons comité komt versterken. Deze versterking is een gebedsverhoring en we danken voor Gods leiding hierin. Petra woont in Harderwijk en zij kent Wilma al vele jaren. Zij wil in het Tfc komen om zo nog meer betrokken te zijn bij het werk van Wilma.


Ontmoeting:
10 juli is Wilma in beide diensten in de Plantagekerk, om 9.30 uur en 11.30 uur,
24 juli is zij in de dienst in De Regenboog om 10.45 uur.
Na de diensten is er ruimte voor ontmoeting.
Collecte:
Op zondag 10 juli is de collecte voor het werk van Wilma en wij bevelen deze van harte
bij u aan! Rechtstreeks een gift overmaken is ook mogelijk: NL79 RABO 0378 3074 60
t.n.v. Wycliffe Com. Wolthuis.
Namens het thuisfront comité,
Hijmen van Bloemendaal

 

WWSamblateam jan 2022

Nieuws van Wilma Wolthuis (januari 2022)

In december werkte Wilma 2 dagen met het Sambla team. De 3 vertalers zijn bezig met de evangeliën, maar de schrijfwijze van hun taal is nog lang niet goed onderzocht. Samen keken we naar alle medeklinkers en klinkers die in deze taal moeten worden geschreven en wat de specifieke lettergreepstructuur is. Het gebied waar deze vertalers wonen telt ong. 10.000 Sambla sprekenden en er zijn veel kerken in dit gebied.

 

Ook in december reden Carin en Wilma met hun auto naar de hoofdstad om vergaderingen bij te wonen voor de planning van de projecten waar zij bij betrokken zijn. Op donderdag had Wilma een functioneringsgesprek met haar supervisor wat bemoedigend was. Op vrijdagochtend zat Wilma met vele anderen samen met het Sambla team om alle plannen voor het komende jaar te bespreken. Het was heerlijk om met de auto te rijden, deze rijdt nu goed en ze genoten onderweg van muziek en van de airco.

Ruth kreeg half december haar rapport en ze heeft het erg goed gedaan! 19 december was er kinderkerstfeest in de kerk en de ochtenddienst werd geheel geleid door de kinderen. Voor Wilma is het een grote zegen onderdeel te zijn van een kerk waar iedereen (groot en klein) zo’n grote plaats mag innemen en waar Ruth zich ook thuis voelt.

Van 24 januari tot 11 februari is er een grammatica cursus in Bobo, genaamd TDL (Découvre Ta Langue). Dit is een basis cursus voor meest bijbelvertalers zodat ze de structuren in hun eigen taal beter kunnen begrijpen. Carin en Wilma zullen daarin het meeste les geven. Er zijn 4 teams ingeschreven (waaronder ook het Sambla team waar Wilma al mee werkt).

De politieke onrust lijkt geluwd maar wat er onder de oppervlakte gebeurd is moeilijk in te schatten. De prijzen van basis granen zijn hoog doordat velen niet konden oogsten vanwege terroristische dreiging en/of op de vlucht zijn geslagen. De prijs van een zak mais is b.v. verdubbeld vergeleken met een jaar geleden. Dit is zorgelijk. Op het moment van schrijven van dit bericht voor Samen Geroepen zijn er berichten in het nieuws over een staatsgreep. Graag jullie blijvend gebed voor deze regio en voor de regering.

11 januari hadden we als Thuisfrontcomité uur van gebed via Zoom samen met Wilma, dit was de avond voor haar verjaardag, dit jaar een kroonjaar!! (60)

We danken God voor Zijn bewaring in het afgelopen jaar en bidden om Zijn zegen, kracht en gezondheid voor Wilma in haar nieuwe levensjaar samen met Ruth en collega Carin.

Op zondag 13 februari is de collecte voor het werk van Wilma en wij bevelen deze van harte bij u aan! Rechtstreeks een gift overmaken is ook mogelijk: NL79 RABO 0378 3074 60 t.n.v. Wycliffe Com. Wolthuis.

 

Voor de kerstgroet klik op foto
Wilma Ruth

Laatste nieuws van Wilma - april 2021

Bijbelvertaalwerk voor West Afrika

Opdragen KonabereNT

‘Wij allen horen hen
in onze eigen taal spreken
over Gods grote daden.’ Handelingen 2:11

Bijbelvertaalwerk

“Ik ben Wilma Wolthuis. Samen met mijn dochter Ruth (12 jaar) woon ik in West Afrika.  Al sinds 1996 werk ik met Wycliffe Bijbelvertalers in West- Afrika. Ik ondersteun als taalkundig consulent lokale Bijbelvertalers die in hun moedertaal werken. Ik geef les in Afrikaanse taalkunde, coördineer taalkundig werk, doe taalanalyse in K-taal en maak onder andere een woordenboek voor die taal.Deze taal was tot voor kort niet op schrift gesteld.Dit afgelopen jaar kwam het NT klaar in deze taal. ”
Wycliffe Bijbelvertalers
Wycliffe Nederland is onderdeel van Wycliffe Global Alliance, en heeft als doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel, Gods Woord, in zijn eigen taal. Dit doet zij in samenwerking met verschillende partnerorganisaties, waaronder SIL International.

Wilma Ruth
Thuisfrontcomité (tfc)
In haar werk voor Wycliffe Bijbelvertalers wordt Wilma ondersteund door een thuisfrontcomité (tfc). Dit comité coördineert de uitzending, vertegenwoordigt Wilma terwijl zij in het veld is en zorgt voor nieuws- en gebedsbrieven. Het comité bestaat uit: Hijmen van Bloemendaal, Willemien Holtrop, Annemarie en Martijn Stuiver.
West Afrika. 

In West Afrika vind je een paar van de armste landen ter wereld. Ook zijn er verschillende landen met grote interne spanningen. In de meeste landen in deze regio kan maar 25 - 35 % van de bevolking lezen en schrijven. Er is nog veel werk te doen in het op schrift stellen van lokale talen en in Bijbelvertaalwerk.
Al sinds de 80-er jaren van de vorige eeuw werkt SIL in deze regio. Er zijn Nieuwe Testamenten en hele Bijbels vertaald, alfabetiseringsprogramma’s gestart, lokale werkers opgeleid, vertaalprojecten ondersteund en het gebruik van de Bijbel wordt gestimuleerd. Maar nog steeds zijn er vele taalgroepen waarvoor nog niets is vertaald en waar mensen hun taal niet kunnen lezen en schrijven.

konabere bijbel

Wilma overhandigde zondag 2 augustus 2020, in de plantagekerk, een exemplaar van het Nieuwe Testament in de Konabere-taal aan de PGH. Vele jaren hebben Wilma en het lokale team gewerkt aan het vertalen en op schrift stellen van dit Nieuwe Testament en al die jaren heeft de pgh-gemeente ondersteunt met gebed en financiële middelen. Er is nu begonnen aan de vertaling van het Oude Testament.

Wil je meedoen?
Meebidden
Gebed is het belangrijkste. Gebed draagt je, zeker als je, zoals Wilma en Ruth, naar het buitenland bent uitgezonden. Er is een maandelijkse gebedsbrief die je kunt gebruiken als leidraad om voor Wilma en Ruth te bidden.
Meegeven
Iedere Wycliffe veldmedewerker wordt rechtstreeks financieel ondersteund door zijn of haar achterban. Ook Wilma en Ruth hebben financiële steun nodig om het werk en verblijf in West Afrika mogelijk te maken. Daarom vragen we je om hen structureel te steunen. Je kunt daarvoor de bijgevoegde antwoordkaart invullen of een e-mail sturen aan het tfc. Giften kun je overmaken op rekeningnummer NL79 RABO 03 7830 7460 t.n.v. Wycliffe Com. Wolthuis. Je gift is volledig aftrekbaar van de belasting, zie http://www.wycliffe.nl/geven/
Meeleven
Door de nieuwsbrief kun je betrokken blijven bij Wilma’s werk. Ze vindt het fijn om e-mail te ontvangen. Haar e-mailadres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Heb je vragen?
Mocht je nog vragen hebben, schroom niet om contact op te nemen met het secretariaat van het tfc.

Contactgegevens tfc
Thuisfrontcomité (tfc) Wilma Wolthuis:
Annemarie en Martijn Stuiver (secretariaat)
tel. 0341 – 434 383
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hijmen van Bloemendaal (penningmeester)
tel. 0341 – 424 154
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.