Diaconie-partners

Hits: 11372

De diaconie wil de bestaande hulpinstanties niet alleen aanboren maar ook voeden. Daarom is de diaconie van de PGH aangesloten bij diverse Harderwijkse netwerken:

  • ZWO
   De Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) werkt onder verantwoordelijkheid van het CvD. Het CvD heeft een vaste vertegenwoordiger in de ZWO. Ten minste één keer per jaar vindt gezamenlijk overleg tussen CvD en ZWO plaats.
   De penningmeester van de ZWO dient jaarlijks de begroting en jaarrekening in bij de penningmeester CvD.
  • Jeugd
   De vergaderingen van de jeugdraad en het jeugdberaad van de wijken worden zoveel mogelijk bezocht. We stimuleren de jeugd diaconale projecten aan te dragen en vragen ze deel te nemen aan praktische hulp projecten, zoals de doe dagen.
  • GDO
   De diaconie neemt deel aan het Gemeenschappelijk Diaconaal Overleg waarin de diaconieën van bijna alle Kerken in Harderwijk samenwerken. Het doel van het GDO is Harderwijk breed samenwerken.
  • Stichting Present
   We werken met hen samen bij de organisatie van onze “doe dagen” , wij leveren mensen en zij bieden projecten aan.
  • Helpende Handen
   Onze eigen “klusdienst” deze vrijwilligers verlenen hulp op diverse terreinen.Denk aan: 
   • Vervoer naar huisarts, ziekenhuis.
   • Klussen bij mensen thuis.
   • Gezelschap voor ouderen
  • Vakanties
   De diaconie wil mensen met een krappe beurs in de gelegenheid stellen om op vakantie te gaan of op een andere wijze een keer iets te kunnen ondernemen.
   De vakantietas voor kinderen is een van de mogelijkheden. In de tas zit spelmateriaal en bonnen. Hiervoor werken we samen met de voedselbank.
  • Voedselbank
   Zij beschikken over adressen van mensen die extra steun kunnen gebruiken. Ook wordt in de wijken wekelijks een bijdrage (in natura) gevraagd voor de voedselbank.
  • Noodfonds
   Marktplein is het noodfonds dat door de gezamenlijke kerken in Harderwijk is opgezet met als doel:
   • Hulp bieden aan mensen in nood in de Harderwijker samenleving.
   • Middelen verstrekken, goederen en/of geld om de eerste nood te leningen
   • Het gezamenlijk optrekken en samen de lasten dragen.
   • Indien nodig een lening of schenking te verstrekken
    Het stichtingsbestuur legt verantwoording af aan het GDO. Ondersteuning van St. Marktplein is een van de langlopende verplichtingen.
  • Zorgdat
   Deze organisatie verzorgd in Harderwijk o.a. de eerste hulp bij financiële problemen, zij doen dit samen met vrijwilligers van Humanitas (thuisadministratie). Hiervoor is opgezet het financieel café (geen afspraak nodig) en formulierenspreekuur (op afspraak). Indien nodig kunnen zij mensen doorverwijzen naar anderen in de keten te weten Stimenz (maatschappelijk werk) .