Kerken

Kerkgebouw De Regenboog

Kerkelijk Centrum de Regenboog in Drielanden is het thuis van twee Harderwijkse wijkgemeenten: de Protestantse Gemeente Harderwijk (PGH) en de Hervormde Gemeente Harderwijk (HG). Maar daarnaast is het veel meer dan alleen een kerkgebouw. Zo is het ook op doordeweekse dagen een plaats van ontmoeting en vinden er regelmatig congressen, seminars en andere bijeenkomsten plaats. Door haar uitstekende faciliteiten blijkt De Regenboog telkens opnieuw een locatie bij uitstek te zijn.

De stichting is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer, voor de verhuur en voor de technische zaken van het gebouw. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door twee gemeenteleden uit Protestantse wijkgemeente Drielanden en twee gemeenteleden uit Hervormde wijkgemeente de Regenboog. De stichting valt onder directe verantwoording van het College van Kerkrentmeesters van beide gemeentes. Zie ook de website www.kerkelijkcentrumderegenboog.nl

 

Plantagekerk

KERK met TOREN, CONSISTORIE en KERKERAADSKAMER uit 1932, ontworpen door de Harderwijkse architect P.H. van Lonkhuyzen, onder invloed van de Amsterdamse School. In 1961 en 1986 is de kerk links-achter uitgebreid, deze bouwdelen vallen niet onder de bescherming.

Omschrijving

Op de hoek van de Friese Gracht en de Stationslaan gelegen KERKGEBOUW met bijbehorende TOREN, CONSISTORIE en KERKERAADSKAMER van de Gereformeerde Gemeente. De kerk is genoemd naar de wijknaam (Plantagebuurt). De voorloper van deze kerk stond buiten de Smeepoort, daar waar nu de singel loopt. Oorspronkelijk bevond zich op de huidige plaats een villa, die voor de bouw van de kerk is gesloopt. De geheel in baksteen opgetrokken kerk bezit een kruisvormige plattegrond en een slanke toren. De naar ontwerp van P.H. van Lonkhuyzen gebouwde kerk werd in 1933 in gebruik genomen. De eerste steen werd op 20 oktober 1932 gelegd. Aannemer was J.W. van Westrenen. In 1962 en 1987 werd aan de noordzijde van de kerk een nieuwe aanbouw geplaatst en uitgebreid. Het grote venster in de noordelijke dwarsarm werd aan de onderzijde voor een deel dichtgezet, waarbij de decoratieve glas-in-loodpanelen naar boven werden geplaatst. Rechts naast de kerk bevindt zich de pastorie (Stationslaan 134), die niet onder de bescherming van de kerk valt.