Vieringen

Hits: 14864

De Protestantse Gemeente Harderwijk is een veelkleurige geloofsgemeenschap. Met circa 5.000 leden, drie predikanten (plaatsen), twee kerkelijk werkers en, verspreid over de stad, twee kerkgebouwen: Plantagekerk en kerkelijkecentrum Regenboog. In deze kerkgebouwen is iedere zondag één of meer vieringen.

EREDIENST
Elke zondag is er een eredienst in onze kerken, soms met een afwijkend karater.

FONTEINDIENSTEN
Fonteindiensten zijn laagdrempelige diensten in eigentijdse taal, met Bijbelse actuele uitleg,  muzikale begeleiding van een band en het belangrijkste: een open hart naar God. De diensten worden elke eerste, tweede en derde zondag van de maand georganiseerd op het aangename tijdstip van 11.30 uur. De meeste Fonteindiensten worden gehouden in de Plantagekerk. De derde zondag is een FonteinCelebration. Kijk in de agenda goed naar de tijden en de locaties. Zie ook http://www.fonteinwerk.nl/

FAKKELVIERINGEN
Wijkgemeente De Poorten organiseert 8 maal per jaar op de derde zondag van de maand een Fakkelviering. Aanvang als regel om 11.30 uur, dus na een reguliere dienst.

Fakkelvieringen zijn ‘andere’ diensten, in 2009 ontstaan vanuit een verlangen naar eigentijdse, laagdrempelige vieringen. Om de meer traditioneel ingestelde kerkganger niet tekort te doen is de Fakkelviering een tweede ochtenddienst, na(ast) de normale ochtendviering.
In de loop van de tijd zijn er drie vormen van Fakkelvieringen ontstaan: de Tienerfakkelviering, de Thomas Celebration en de Taizé-viering. Iedere viering heeft zijn eigen accent. De viering duurt circa anderhalf uur.
De Thomas Celebration wordt gekenmerkt door verstilling, verbeelding en beweging. Na een gezamenlijke aanvang gaan de gemeenteleden uiteen om in een van de kerkruimten tijdens een korte activiteit van de eigen voorkeur (een soort workshop) het thema verder in te vullen. De afsluiting is weer gezamenlijk.

De Taizé-viering is gevuld met veel ruimte voor Taizé-liederen, lezingen en gebed. U bent van harte welkom om samen te vieren! Deze beginnen vanwege de sfeer ’s avonds om 19.00 uur.

De Tienerfakkelviering, tweemaal per jaar, wordt in de voorafgaande weken met de tieners voorbereid en door hen uitgevoerd. Omdat tieners ook aan ouderen een boodschap hebben is de Tienerfakkelviering niet na, maar in plaats van de gewone viering, aanvang 9.30 uur.

CANTATEDIENSTEN
Evenals in diverse andere plaatsen in Nederland worden er  in Harderwijk al jaren meerdere Bachcantates ten gehore zijn gebracht.
Jaarlijks wordt hiervoor een bedrag beschikbaar gesteld door de Protestantse gemeente van Harderwijk.

Wanneer u, zo als nu, een cantatedienst bijwoont merkt u dat er liturgisch gesproken goed over de dienst is nagedacht v.w.b. de diverse onderdelen van de dienst en de daarbij behorende (Duitse) koralen en psalmen/gezangen.
In het midden van de dienst de Bachcantate, ingeleid door een overdenking.

De Cantatecommissie hoopt  in de gelegenheid te zijn om nog jaren door te kunnen gaan met het organiseren van dergelijke diensten.

De kosten van een cantatedienst zijn in verhouding aanzienlijk. Ondanks het feit, dat de zangers in het geheel niet en de instrumentalisten, solisten en dirigent slechts een kleine vergoeding/reiskosten krijgen. Dat staat niet in verhouding met de tijd die in de voorbereiding zit en het niveau van musiceren. Ondanks de geldelijk bijdrage van de kerkelijke gemeente is het steeds weer een hele toer om de financiën op orde te houden.

Daarom de volgende vraag:Ik zou u willen vragen om mede de cantatediensten te ondersteunen door jaarlijks een bedrag te doneren. De hoogte van het bedrag is uiteraard aan u. Wanneer u nu denkt: ”ja, dat ga ik doen, wilt u dan dat op het onderstaande strookje kenbaar maken. Als u uw E-mailadres invult krijgt u enkele weken voor de cantatedienst informatie over de betreffende cantate.

Wanneer u het leuk vindt, zou u ook het proces van totstandkoming van de uitvoering van de cantate mee kunnen maken. U kunt dan  aanwezig zijn bij de repetities, en als u het leuk zou vinden plaats te nemen in het koor met de muziek voor u. Een ”zwijgend koorlid” te zijn en zien en horen wat er allemaal in korte tijd moet gebeuren. Zeker wanneer u bedenkt dat er slechts beperkt wordt gerepeteerd: Vrijdags van 19.30 uur tot 21.00 uur en ’s zondags van 16.00 uur tot 18.30 uur. Doet u mee?

Het bankrekeningnummer ING is: NL 63 INGB 0007 2355 71
p.o. J.S.Bach              (S)oli (D)eo (G)loria
Adriaan Sterken.
Commisse CantateDiensten Harderwijk
Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
En stuur een email als graag de cantate-informatiebrief wilt ontvangen.