Leerhuis 2019

LEERHUIS 300
De opstanding in het geding . Met een inleiding zal duidelijk worden gemaakt dat het geloof in de opstanding van de doden een kernpunt is van het joodse (oudtestamentische) geloof en dat dit geloof de grondslag is geweest voor het schrijven van het Paasevangelie door de evangelisten en Paulus.  Inleider: drs. Han Wilhelm, systematisch theoloog. In de Regenboog, op woensdag 10 april van 20.00- 22.00 uur

Voedselbank(producten)

voedselbank 400
Als Protestantse Gemeente Harderwijk zamelen wij voedselproducten in voor de voedselbank Harderwijk. De Voedselbank verstrekt, met vaste steun van veel kerken,  elke week een voedselpakket aan zo’n honderd gezinnen in Harderwijk en Ermelo die moeten zien rond te komen van een summier budget. Een deel van de aanvoer is afkomstig uit overschotten van de landelijke voedingsindustrie. Harderwijk krijgt ook producten van plaatselijke bedrijven, supermarkten en bakkers. Maar ook daar is de crisis merkbaar: minder overschot. De Voedselbank Harderwijk is daarom heel blij met de inzameling van producten door veel kerken in Harderwijk en Ermelo.

Inzameling producten
zondag 7 april Plantagekerk Afwasmiddel en K.C. De Regenboog Augurken
zondag 14 april Plantagekerk Pak verpakte kaas en K.C. De Regenboog Koeken

De diaconie rekent erop dat de wekelijkse Voedselinzameling ook in de Protestantse Gemeente Harderwijk een vertrouwde activiteit wordt. Het drukt ons nog eens met de neus op de feit dat veel mensen moeten leven van een schamel inkomen of een karige uitkering. Een stukje christelijke solidariteit met de behoeftige medemens misstaat niemand.
Van harte aanbevolen! PGH- diaconie