ZWO collecte 2 februari

Hits: 77

collecte zakken
Goed boeren in Oeganda. In 1985 werd een noodhulpprogramma voor Oeganda (onder verschillende dictators waren er afschuwelijke dingen gebeurd) geëvalueerd door kerken vanuit de hele wereld.

Ik mocht de Nederlandse medewerker van het werelddiaconaat vergezellen. Naar het noorden ging iemand uit een ander Afrikaans
land omdat het klimaat daar zo extreem is (droog en heet) dat mensen die dat niet gewend zijn heel snel ziek worden. En nu blijkt dat het klimaat daar nog grilliger geworden is door de klimaatverandering. De regenval is steeds lastiger te voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat ook tot overstromingen. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. De Anglicaanse Kerk van Oeganda (partner van Kerk in Actie) stimuleert 900 boeren om hun krachten te bundelen in
boerenorganisaties van ongeveer 20 personen. De kerk wil de mensen weerbaar maken tegen klimaatverandering en leert hen daarom: Energiezuinige ovens en ovens op biogas om houtkap terug te dringen over zaden die sneller kiemen, of die juist langer kunnen doorgroeien zonder regen. samen bomen planten om erosie te voorkomen hoe boeren samen een betere prijs kunnen vragen voor hun producten over andere bronnen van inkomsten dan houtskool verkopen boeren worden opgeleid tot imker en hulp om bijenkasten aan te schaffen (16 groepen) spaargroepen vormen om landbouw-investeringen te kunnen betalen (60 groepen) De eerste zondag in februari wordt altijd gecollecteerd voor het werelddiaconaat uit dankbaarheid dat in 1953 christenen overal ter wereld collecteerden voor de watersnood in Nederland. Dit jaar collecteren we voor het landbouwwerk in Oeganda. Namens de commissie ZWO, Marja Bakker