Internationale Kerkdienst

Hits: 130

Op zondagmiddag 2 februari a.s. verzorgt wijkgemeente “De Regenboog” om 14:30 uur weer de Internationale Kerkdienst in gebouw Sefanja, Stationslaan 121. Voorganger is onze eigen voorganger ds. David Kroeze en de muzikale ondersteuning wordt verzorgd door Wim Bakker met Colorful.

We lezen Matteüs 5: 1-12 en ‘Kijk omhoog’ is het thema van deze dienst. In de Bergrede staat Jezus naast degenen die moe zijn en de neiging hebben hun hoofd te laten hangen. Want voor hen is Gods wereld en dan kan naar boven kijken goed doen. Alsof van binnen even iets opgelicht en opgericht wordt. Ook voor mensen die niet moe zijn en de neiging hebben hun hoofd te laten hangen is dat trouwens goed. En wie naar beneden kijkt, kan iemand anders omhoog helpen.

Ook U bent als gast van harte welkom om samen met de bewoners van het AZC, statushouders en andere belangstellenden deze dienst te vieren. Na de dienst staat de koffie en thee klaar met iets lekkers erbij en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Namens de voorbereidingsgroep, Hans Kalfsbeek.