Engelen in de kunst

Hits: 151

In het leerhuis ‘Engelen in de kunst’ volgen we engelen in de sleutelverhalen van de Schrift. Bij al deze verhalen kijken we naar engelen in de beeldende kunst. Bij enkele kunstwerken staan wij langer stil: wat roept de verbeelding bij jou op? Zo verdiept zich gaandeweg jouw beeld van engelen en de betekenis die zij voor jou hebben. Inleider: BenPiepers, theoloog en voormalig pastor van de St Lucasparochie en geschoold in het kijken naar kunst. Op woensdag 11 december van 20.00 tot 22.00 uur in de Catharinakerk. Contactpersoon: Annelies Middelkoop, tel. 419591.