Zending in Zambia

Hits: 333

collecte Zambia

De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia, ruim tachtig procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe. In Zambia zijn predikanten nog meer dan in Nederland duizendpoten, vooral op het platteland, waar veel mensen laaggeschoold zijn. Gemeenteleden stellen hen vragen over landbouw, gezondheidszorg, werkloosheid en de ontwikkeling van hun dorp.  De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs.

In de opleiding is veel aandacht voor onderwerpen, zoals hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering. Er studeren zo’n 130 studenten van negen verschillende kerkgenootschappen. Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan de beurzen van 25 theologie-studenten. Zambiaanse kerken waar de studenten stage lopen, bieden hen reiskosten en een bijdrage in hun levensonderhoud. De meeste studenten zijn man, maar er studeren ook steeds vaker vrouwen theologie. De theologische faculteit heeft acht fte-plekken voor docenten. Eén plek wordt de laatste jaren ingenomen door een Nederlands echtpaar met een duobaan, uitgezonden door Kerk in Actie. Sinds de zomer van 2018 zijn dat Thijs en Marike Blok.
Op 3 november collecteren we in onze kerk om predikanten op te leiden in Zambia. Een deel van de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en
huisvesting. Namens christenen in Zambia: bedankt voor uw bijdrage daaraan!
Namens de commissie ZWO, Marja Bakker

Actueel nieuws PGH

 • Vlog’s en sociale media PGH

  Social media kanalen min 750x300
  Als Protestantse gemeente Harderwijk  hebben wij vele communicatie middelen. En zeker in deze coronatijd worden deze optimaal gebruikt.  Naast ons kerkblad SamenGeroepen en onze website www.pgharderwijk.nl/actueel hebben wij meerdere sociale media kanalen, zoals Facebook, Instagram. Naast berichten verschijnen hierop de laatste tijd ook vlog’s van Ds. David Kroeze en tieners PGH. Bekijk gerust eens onze sociale accounts en like, deel het.

  Lees meer...

.

 • Inzamelactie voedselbank

  voedselbank 400
  WEEK 33 Door het coronavirus heeft de voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten een tekort aan producten voor mensen in financiële nood.  U kunt helpen door producten in te leveren. U kunt helpen door producten in te leveren. Voor aankomende week 33 (10-15 augustus):
  - Groente in pot of blik (groot)
  - Kuipje halvarine
  - Pot chocopasta
  Deze producten kunt u inleveren op de volgende inleverlocaties en tijden:

  Lees meer...

.

 • Snuffelmarkt PGH

  marktkraamGelukkig, de Snuffelmarkt draait weer als vanouds en velen hebben de eerste keer hun slag kunnen slaan. Open: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9-12 uur. En tweede en vierde woensdagmiddag van 13.00-16.30 uur.  Locatie: De Wijde Blik, Fokko Kortlanglaan 181. We hopen dan de zaak weer op orde te hebben en u als belangstellende/koper te ontmoeten. Gezien de coronavoorschriften moet alles wel gefaseerd gebeuren. Bij binnenkomst moeten de handen gedesinfecteerd worden en er zijn looproutes in het gebouw aangebracht. We hopen dat iedereen zich aan de voorschriften houdt.