AK blog 8 (Na de zomerstop)

Hits: 371

AK Blog 8: Het Fonteinwerk zien we als één van de vier stromingen binnen de PGH, naast de Poorten, Morgenwijk en Regenboog. Elke stroming kent een eigen identiteit, met een eigen kleur liturgie en gemeenschap daarachter. De ene stroming beweegt zich vrijer van de anderen, en anderen werken meer samen. Zo beschrijft het visiestuk ‘Eenheid in verscheidenheid’ dat we in maart-juni gemeente breed hebben besproken. Wat in de gesprekken opviel, is dat er onduidelijkheden en soms misverstanden bestaan over identiteit en vormen van de 4 stromingen. Met name rond het Fonteinwerk zijn er vragen: de nieuwste en zich-ontwikkelende eigen kerkvorm, niet meer weg te denken uit de PGH. Daarom schrijven we de komende weken over de het Fonteinwerk, over de volgende punten: 1) Geschiedenis 2) liturgie en gemeenschap 3) Fonteinpredikant. 4) financien 5) collectes. Punten die vanuit de AK eerder gecommuniceerd zijn, maar dat is al langer geleden en opfrissen kan geen kwaad. Bovendien werken dingen binnen het Fonteinwerk soms gewoon anders dan binnen de wijken. En dat is voor sommigen misschien wel gewoon verrassend.

AK Blog 9: Fonteingeschiedenis - In de gemeente is het ontstaan van het Fonteinwerk nog wel eens een gespreksonderwerp. 13 jaar geleden zocht een groep gemeenteleden in opdracht van de Algemene kerkenraad meer evangelische vernieuwing van de eredienst. Het begon als een variatie op de gewone dienst: vlotter, eigentijdser, toegankelijker, vrolijker. Na verloop van tijd groeide dit op een natuurlijke manier door naar geloofsgemeenschap met een charismatisch én evangelisch karakter: de Geest werkt door Jezus Christus in ons hier en nu. Zo ontstond een eigen kerk-vorm met een eigen community, stuurgroep en gespreksgroepen. Allerlei mensen vinden haar hun plek: (oud) PGH’ers, (bijna) kerkverlaters, mensen uit andere kerken of zonder enige binding. Wat bij dit ontstaan soms nog speelt is een los eindje in de communicatie. Er zijn mensen die dit ‘losgroeien’ als pijnlijk hebben ervaren. Immers waar mensen eerst soms intensief samenwerkten, werden partners nu gemist. Het Fonteinwerk heeft dit in haar groeiflow niet zo ervaren. Het is goed te merken dat in gesprekken daarover afgelopen jaar, dit uitgesproken kon worden. Want inmiddels is het Fonteinwerk een van de vier stromingen en niet meer weg te denken. Samenwerking is er zeker: in de AK, diaconie, startzondag, leerhuisprogramma’s, gezamenlijke diensten, pastoresteam, Alpha, kerkbalans, catechese, gebruik en onderhoud gebouwen - en bovendien in de wandelgangen.