Gemeenteavonden

Hits: 208

in september Zoals u al in SamenGeroepen hebt kunnen lezen zijn de wijkkerkenraden van de wijken de Poorten en de Morgenwijk met elkaar in gesprek over het samengaan van de wijken en daarmee ook de wijkkerkenraden. Dat is echter niet iets waar de wijkkerkenraden zelf over kunnen en willen beslissen. Er zullen daarom twee gemeenteavonden worden georganiseerd waarop u wordt geïnformeerd, waar u vragen kunt stellen en waar u wordt gevraagd wat u vindt van dit voornemen.
Het zijn twee gemeenteavonden, want elke wijk krijgt in eigen kring de voorlichting. Dat is noodzakelijk omdat we zeker moeten zijn van de gevoelens en meningen van de verschillende wijken. Daarnaast zijn er per wijk nog andere onderwerpen die aan bod komen. Zo wordt op de gemeenteavond voor de Morgenwijk nog gesproken over het beroepen van een predikant en de bezetting van de wijkkerkenraad. Met betrekking tot de gemeenteavond van de wijk de Poorten hoort u later meer.
De gemeenteavond van de Morgenwijk zal plaatsvinden op maandag 2 september a.s. in de Plantagekerk. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar, we beginnen dan om 19.45 uur. 
De gemeenteavond van de Poorten zal plaats vinden op donderdag 5 september a.s. in de
Plantagekerk. Ook op deze avond staat vanaf 19.30 uur de koffie klaar en beginnen we om 19.45 uur. We nodigen u allen hierbij van harte uit om te komen naar de gemeenteavond van uw wijk. Deze avonden zijn zeer belangrijk voor de verdere gang van zaken binnen de Plantagekerk. Uw/jouw mening is belangrijk. We kijken naar u en jullie uit. 

De wijkkerkenraden van de Morgenwijk en de Poorten.