Collectes komende maand

Hits: 288

Collectezak oud

11 augustus – Werelddiaconaat Zuid-Afrika

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken
gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare
school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met christelijke
partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken.
Ze krijgen huiswerkbegeleiding en ook bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via
muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen. Met de collecteopbrengst
krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding. Helpt u mee?

18 augustus – MAF (Mission Aviation Fellowship) Flying Doctors
Niemand mag onbereikbaar zijn. De MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met 130
vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer
dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij de MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5
minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om te helpen. Uw bijdrage in de eerste collecte
houdt de MAF in de lucht.
25 augustus – Bijbelvertaalwerk Wilma Wolthuis
Samen met haar dochter Ruth woon Wilma momenteel in Burkina Faso. Al sinds 1996 werkt ze met
Wycliffe in West-Afrika. Als taalkundig consulent ondersteunt ze lokale Bijbelvertalers die in hun
moedertaal werken. Ze geeft les in Afrikaanse taalkunde, coördineert taalkundig werk, doet
taalanalyse in het Konabere en maakt onder andere een woordenboek voor die taal. Het Konabere
was tot voor kort niet op schrift gesteld. Veldmedewerkers zoals Wilma zijn niet bij Wycliffe in dienst
maar leven van giften. Omdat Wilma als Harderwijkse en lid van onze kerk haar roeping gevolgd
heeft een extra reden om haar te steunen.