AK-blog no.6 vaste (?)

Hits: 429

vrijwillige bijdrage. Op de gemeenteavond 6 juni kwamen een paar reacties binnen over de vaste vrijwillige bijdrage. En met name over de leden die niet bijdragen. Nou is dat altijd een gevoelig punt waar al meer malen over gesproken is. Want sommigen kúnnen financieel niet bijdragen, en we willen mensen het liefst niet hoeven confronteren met de vraag naar hun draagkracht. Tegelijk zijn er een behoorlijk aantal mensen die al jaren niet bijdragen, niet actief zijn – maar zich ook niet uit laten schrijven. Het zijn er een paar honderd. Terwijl dat wel behoorlijke kosten met zich meebrengt.

Op de gemeenteavond bood iemand zich spontaan aan om actief met deze groep aan de slag te gaan. Zo kunnen we hier opnieuw mee aan de slag, zoals in eerdere jaren. Het beste is mensen persoonlijk hierover in gesprek te gaan. Iemand anders kwam met de suggestie om een ‘kleine basis-contributie’ te vragen. Dat gaat mee in de overweging. Heel positief dat mensen zich zo willen inzetten voor en meedenken met de gemeente. 

Actueel nieuws PGH

 • Ja het kon weer!

  RB 12 juli 2020

  Eindelijk kon het weer, naar de kerk. 12 juli waren er 90 mensen in de dienst, kinderdienst en tienerdienst in de Regenboog. Veel mensen vinden het nog spannend, of blijven thuis omdat ze voor het scherm wél mee kunnen zingen. Voor de mensen die er waren was het zeker fijn elkaar weer te zien. De kids vierden een uur lang
  Lees meer...

.

 • Inzamelactie voedselbank

  voedselbank 400
  WEEK 32 - 33 Door het coronavirus heeft de voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten een tekort aan producten voor mensen in financiële nood.  U kunt helpen door producten in te leveren. U kunt helpen door producten in te leveren. Voor aankomende week

  Voor week 32 ((3-8 augustus):
  - Pot kruidenmix voor vlees
  - Pak roggebrood
  - Zak appels

  Lees meer...

.

 • Snuffelmarkt PGH

  marktkraamGelukkig, de Snuffelmarkt draait weer als vanouds en velen hebben de eerste keer hun slag kunnen slaan. Open: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9-12 uur. En tweede en vierde woensdagmiddag van 13.00-16.30 uur.  Locatie: De Wijde Blik, Fokko Kortlanglaan 181. We hopen dan de zaak weer op orde te hebben en u als belangstellende/koper te ontmoeten. Gezien de coronavoorschriften moet alles wel gefaseerd gebeuren. Bij binnenkomst moeten de handen gedesinfecteerd worden en er zijn looproutes in het gebouw aangebracht. We hopen dat iedereen zich aan de voorschriften houdt.