AK-blog no.6 vaste (?)

Hits: 331

vrijwillige bijdrage. Op de gemeenteavond 6 juni kwamen een paar reacties binnen over de vaste vrijwillige bijdrage. En met name over de leden die niet bijdragen. Nou is dat altijd een gevoelig punt waar al meer malen over gesproken is. Want sommigen kúnnen financieel niet bijdragen, en we willen mensen het liefst niet hoeven confronteren met de vraag naar hun draagkracht. Tegelijk zijn er een behoorlijk aantal mensen die al jaren niet bijdragen, niet actief zijn – maar zich ook niet uit laten schrijven. Het zijn er een paar honderd. Terwijl dat wel behoorlijke kosten met zich meebrengt.

Op de gemeenteavond bood iemand zich spontaan aan om actief met deze groep aan de slag te gaan. Zo kunnen we hier opnieuw mee aan de slag, zoals in eerdere jaren. Het beste is mensen persoonlijk hierover in gesprek te gaan. Iemand anders kwam met de suggestie om een ‘kleine basis-contributie’ te vragen. Dat gaat mee in de overweging. Heel positief dat mensen zich zo willen inzetten voor en meedenken met de gemeente.