AK-blog no.4 - 6 ton

Hits: 411

Op de gemeentevergadering 6 juni is het fonds van 6 ton gepresenteerd. Dit is een deel van het geld dat uit de verkoop van kerkgebouwen komt. Het idee is: we kunnen al het geld sparen, en gebruiken als er tekort is. We kunnen ook zeggen: we steken een deel hiervan in belangrijke gemeenteopbouw, zaken zoals: jeugdwerk, pastoraat, pionieren, etc. De Algemene kerkenraad heeft die 6 ton apart gezet. De Algemene Kerkenraad wil graag dat de gemeente hierover meepraat.

Het nadeel is: we zijn die 6 ton dan ook kwijt. Het voordeel is: als we er iets goeds mee doen, geeft het een goede impuls (hopelijk ook met enig positief effect op de financien). ’t  is maar hoe je het bekijkt… na de zomer praten we hier met u over op een gemeenteavond. De AK schrijft wekelijks een blog, dit is nr 4.