Geld voor een nieuwe dominee

Hits: 588

Solvabiliteit: geld voor een nieuwe dominee  Afgelopen week kwam de vraag aan het moderamen van de Algemene Kerkenraad: komt er wel toestemming van de PKN voor de opvolging van ds. Woudenberg? Het gaat erom of de inkomsten en uitgaven in balans zijn. Als een kerkenraad wil beroepen moeten de financiën op orde zijn. Daarom moeten we een begroting (geldoverzicht) over 6 jaar inleveren bij de PKN. Een speciale commissie van de PKN oordeelt of er genoeg geld is. Zoja, dan krijgen we een verklaring van solvabiliteit. Hebben we dan genoeg geld voor een nieuwe predikant?

Het antwoord is: We hebben genoeg voor een nieuwe predikant, omdat we reserves hebben. We hebben de begroting over 6 jaar nu nog niet af, dat wordt in juni. We kunnen al wel zeggen, dat we een tekort verwachten. Gelukkig hebben we reserves. Uit vooroverleg met de PKN lijkt het erop dat daar er een positieve grondhouding is. Wij hebben in juni een bespreking met de PKN over het aanvragen van een solvabiliteitsverklaring. U zult begrijpen, dat we met andere grote uitgaven op dit moment voorzichtig zijn. We willen geen risico lopen. Als de solvabiliteitsverklaring er is, gaan we snel met elkaar praten waar we ons geld de komende jaren echt aan willen uitgeven. Het moderamen AK is begonnen met een blog over actuele zaken in de PGH. Dit is nr.2

Actueel nieuws PGH

 • Koffietijd 4 juni 10.00 uur

  koffiekop

  Met in gang van  4 juni gaan we weer starten in de Plantagekerk met de koffie-inloop op de donderdagochtend van 10.00-12.00uur. We houden ons aan de Corona afspraken van 1,5 m. afstand. Bij binnenkomst handen desinfecteren, er mogen maximaal 25 mensen aanwezig zijn. Als u verkouden

  Lees meer...

.

 • Inzamelactie voedselbank

  voedselbank 400
  UPDATE week 23 Door het coronavirus heeft de voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten een tekort aan producten voor mensen in financiële nood. U kunt helpen door producten in te leveren. Voor aankomende week(van 1 t/m 6 juni) kunt u een keuze maken uit de volgende producten: Zak rozijnen 250 gram, Fles sladressing, Pot honing  Deze producten kunt u inleveren op de volgende inleverlocaties en tijden :

  Lees meer...

.

 • Wijkavond Morgenwijk 3 juni

  PGH facebook M
  De beroepingscommissie heeft een advies uitgebracht omtrent een te beroepen predikant voor de Morgenwijk. Op de wijkkerkenraadsvergadering van 14 mei jl. zijn de wijkkerkenraad (WK) en de Algemene Kerkenraad (AK) geïnformeerd en om instemming gevraagd. Zowel de WK als de AK hebben het voorstel beoordeeld en er mee ingestemd. De volgende stap is

  Lees meer...