Geld voor een nieuwe dominee

Hits: 339

Solvabiliteit: geld voor een nieuwe dominee  Afgelopen week kwam de vraag aan het moderamen van de Algemene Kerkenraad: komt er wel toestemming van de PKN voor de opvolging van ds. Woudenberg? Het gaat erom of de inkomsten en uitgaven in balans zijn. Als een kerkenraad wil beroepen moeten de financiën op orde zijn. Daarom moeten we een begroting (geldoverzicht) over 6 jaar inleveren bij de PKN. Een speciale commissie van de PKN oordeelt of er genoeg geld is. Zoja, dan krijgen we een verklaring van solvabiliteit. Hebben we dan genoeg geld voor een nieuwe predikant?

Het antwoord is: We hebben genoeg voor een nieuwe predikant, omdat we reserves hebben. We hebben de begroting over 6 jaar nu nog niet af, dat wordt in juni. We kunnen al wel zeggen, dat we een tekort verwachten. Gelukkig hebben we reserves. Uit vooroverleg met de PKN lijkt het erop dat daar er een positieve grondhouding is. Wij hebben in juni een bespreking met de PKN over het aanvragen van een solvabiliteitsverklaring. U zult begrijpen, dat we met andere grote uitgaven op dit moment voorzichtig zijn. We willen geen risico lopen. Als de solvabiliteitsverklaring er is, gaan we snel met elkaar praten waar we ons geld de komende jaren echt aan willen uitgeven. Het moderamen AK is begonnen met een blog over actuele zaken in de PGH. Dit is nr.2