Nieuwe senioren pastor

Hits: 273

Pastoraal medewerker
Mevrouw Anne van Leeuwen uit Dronten wordt per 1 maart onze nieuwe kerkelijk werker voor het seniorenpastoraat. Anne (62) is de opvolger van Anna Marie Jansen en collega van Gertie van Dijk. Zij krijgt 0.75 fte.