Wereldgebedsdag

Hits: 425

logo wereldgebedsdag blauwOp de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw en honderdduizenden mensen voelen zich - in de 173 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag – door gebed verenigd en bemoedigd. Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale en oecumenische dimensie. Het wordt een ketting van gebed de hele wereld door!

Samen bidden, samen vieren, samen delen! 

Ook in Nederland wordt Wereldgebedsdag in veel plaatsen gevierd. De viering 2019  is voorbereid door vrouwen uit Slovenië. Het thema voor de viering is: Welkom, God nodigt je uit! Verschillende kerken en geloofsgemeenschappen van Harderwijk doen sinds vele jaren mee aan Wereldgebedsdag. Dit jaar is de Catharinakerk gastkerk. We luisteren, bidden en zingen, begeleid door pianospel. De collecte wordt bestemd voor drie goede doelen in Slovenië. Dankzij uw bijdrage krijgen mensen in achtergestelde posities een steuntje in de rug. Na afloop is er koffie en thee en de Wereldwinkel is aanwezig met een stand.
We nodigen allen van harte uit deel te nemen aan de viering op vrijdag 1 maart om 19.30 uur in de parochiezaal van de Catharinakerk, van Maerlantlaan 1. De viering in Randmeer is om 18.30 uur en in Weideheem om 19.00 uur. Bewoners en buren van deze huizen zijn daar van harte welkom. Meer informatie te verkrijgen bij Ina Lobensteijn, tel 0341432186. Comité Wereldgebedsdag Harderwijk