Growing Young 13-02

Hits: 426

Op 13 februari organiseert de (wijk)kerkenraad De Regenboog een inspirerende avond in het kader van Growing Young. Growing Young is een onderzoek, dat in Amerika heeft plaatsgevonden naar gemeenten, die tegen de trend in toch gegroeid zijn. De kerkenraad is daarover enthousiast geworden en geïnspireerd geraakt. En dat enthousiasme willen we graag met u delen. We vinden het belangrijk, dat onze gemeente zich ontwikkelt tot een gemeente waar plaats is voor jongeren en ouderen, waar men samen gemeenschap viert, waar men met elkaar zoekt hoe we gemeente willen zijn. Daar hebben we u en jou bij nodig, jongeren, ouderen en alles daar tussen in. Immers de gemeente vormen we met elkaar. U kunt zich opgeven bij Ds. David of leden van de kerkenraad, al mag u ook zonder opgave komen. U ziet zo een filmpje, dat ons bepaalt bij dat we naar de toekomst moeten kijken.