Internationale Kerkdienst

Hits: 378

Op 3 februari a.s. mag wijkgemeente “De Regenboog”, om 14:30 uur weer de Internationale Kerkdienst verzorgen in gebouw Sefanja, Stationslaan 121. Dit gebouw stelt de Sefanja gemeente zoals gebruikelijk beschikbaar. In deze dienst gaat voor ds. Henk Jansen uit Ermelo en de muzikale ondersteuning wordt verzorgd door Wim Bakker met Colorful. Ook U bent als gast van harte welkom om met de bewoners van het AZC en statushouders gezamenlijk deze dienst te vieren.

Het thema van deze dienst is ‘Bloeiend hout in de winter’, over Jeremia 1:11-12: hout in knop, als beeld voor Gods trouw aan zijn beloften. Hoe moeilijk je omstandigheden ook kunnen zijn, je kunt hierin staande blijven, als je op God vertrouwt!

Na de dienst staat de koffie en thee klaar met iets lekkers erbij en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten.