De Nashville verklaring

Hits: 349

In de afgelopen week is veel commotie ontstaan over de zogenaamde Nashville-verklaring die in augustus 2017 uitging van de Southern Baptist Convention te Nashville, Tennessee (USA). Deze verklaring werd onlangs in het Nederlands vertaald en wordt ter ondertekening aangeboden aan o.a. predikanten en politici. De Protestantse Gemeente van Harderwijk neemt afstand van deze verklaring omdat een  levensverbintenis tussen mensen van gelijk geslacht daarin niet gezien wordt als een mogelijkheid waarop Gods zegen rust. Wij stemmen in met de boodschap die René de Reuver als scriba van de PKN in de afgelopen week liet uitgaan. Deze luidt als volgt: “De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord.

Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen. Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden. In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk
uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.
Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen. Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.” Wij roepen de gemeente op om te bidden voor degenen die worden veroordeeld op grond van hun seksuele geaardheid en in hun zo-zijn worden ontkend.
Ambtsdragers van en werkers in de PGH