Wijkkerkenraadsvergadering

Hits: 338

van de  Regenboog. We starten de vergadering op een niet gebruikelijke manier en maken kennis met de kandidaat kerkrentmeester Henk van Rijssen. De wijkkerkenraad is erg blij dat Henk heeft aangegeven voor de komende vier jaar zijn steentje te willen bijdragen binnen de PGH De Regenboog. In het kort vertelt hij zijn levensloop en ervaring binnen het kerkenwerk. Als we alle procedures in acht nemen hoopt
David hem op 2 december in het ambt te bevestigen. 

Daarna opent een jeugdouderling de vergadering met het lezen van een verhaal van Max Lucado. Daarna aan de slag met de agenda. De evaluatie van het Rainbow Event, een geslaagde dag met veel goede workshops. Met (nogmaals) dank aan alle mensen die zoveel lekkers meenamen voor de lunch, dat maakte het een feestelijke afsluiting van een mooie dag. Hebt u maandagavond 26 november (aanvang 19.45 uur) al genoteerd in uw agenda? Dan gaan we verder met een Rainbow Evening Event. Het thema die avond is: ‘de nacht van Nico’ en belooft weer een inspirerende avond te worden. Op zaterdag 10 november hebben alle wijkkerkenraden PG Harderwijk breed en het Fonteinwerk een dag gebrainstormd over het jeugdwerk (Growing Young). Wat (ver)bindt jongeren, ouders en kerk met elkaar? Waar kunnen we aansluiting met elkaar krijgen in deze snel veranderende maatschappij? We hebben elkaar nodig, dat was wel duidelijk in de gesprekken die we voerden. We hebben een
aantal speerpunten op papier gezet en gaan deze verder uitwerken. Als er meer nieuws is, hoort u van ons. We besluiten dat we altijd als er een afkondiging van overlijden is, we de gemeente vragen te gaan staan. Voor de komende maand staan er weer veel activiteiten op de kalender: kerstmarkt, kinderkerst musical, senioren kerstlunch in De Regenboog en nog veel meer. Als er op u een beroep gedaan wordt om een steentje bij te dragen, doet u dan ook mee? Ik hoop u op één van de activiteiten te mogen begroeten.

Joke Bode, scriba