Wijkkerkenraadsvergadering

Hits: 265

van De Morgenwijk op 8 november 2018 Bij de opening van de vergadering staat dankbaarheid centraal. Op woensdag was het dankdag voor gewas en arbeid en aanstaande zondag mogen we de bevestiging van een nieuwe predikant vieren. Zaken om dankbaar voor te zijn. Bij de opening bespreken we in tweetallen waar we God dankbaarvoor zijn. De opening sluiten we af met gebed en het zingen van een lied. Daarna gaan de wijken verder met ieder haar eigen vergadering. Zoals iedere vergadering starten we met de stand van zaken met het vervullen van de vacatures.

Tot op heden geen vrijwilligers die zich spontaan aanmelden en geen gemeenteleden die positief reageren op een verzoek om een functie te vervullen. Jammer, maar we gaan verder. Het werk is te mooi en te belangrijk om te laten zitten. Hoewel het nog lang niet zo ver is, zijn we ons toch aan het beraden op een opvolger van ds. Woudenberg. Daar willen we toch tijdig mee beginnen zodat we als wijk en als PGH niet te lang zonder wijkpredikant verder hoeven. We kunnen nu al heel veel doen, zoals toestemming vragen bij het RCBB om een predikant te mogen benoemen. Bij een positieve reactie, het opstellen van een profielschets, het vragen van mensen om zitting te nemen in de beroepingscommissie. Dat gaan we niet allemaal zelf bedenken maar daar willen we u ook bij betrekken. In februari 2019 zal er daarom een gemeenteavond voor in eerste instantie De Morgenwijk worden georganiseerd waarbij bovenstaande een onderdeel is. Een ander onderdeel is het vaststellen van een beleidsplan voor de Morgenwijk. Het beleidsplan wordt iedere keer voor een aantal jaren opgesteld. Het beleidsplan wat we nu hebben is aan opfrisbeurt toe. Wat staat er in het beleidsplan wat nog steeds actueel is en waar actie bij nodig is? Wat kan er uit? Wat moet er, gezien de veranderde situatie binnen de PGH, in het beleidsplan opgenomen worden? Deze voorstellen zullen we op de gemeenteavond in februari 2019 presenteren en dan horen we graag wat u ervan vindt, welke aanvullingen u hebt op de voorstellen. De datum voor de gemeenteavond is 20 februari 2019. Maak alvast een notitie of als u al een agenda voor 2019 hebt, zet het alvast in uw agenda. Vanuit de liturgiecommissie is een werkgroep opgericht die zich bezig zal houden met het organiseren van wisselende exposities in de kerk. Als Morgenwijk verlenen wij hier graag onze medewerking aan. Hierna vertellen de verschillende organisaties nog waar zij mee bezig zijn en wat er in de afgelopen tijd is gebeurd en wat de komende tijd zal gebeuren.
De vergadering wordt afgesloten met het lezen van een mooi gedicht.
Marjolijn Sijtsma