Wijkkerkenraad

Hits: 368

De Morgenwijk 11 oktober. Na een gezamenlijke opening met de Poorten, gaan we verder in de eigen vergadering. We staan o.a. stil bij de vacatures die er bij de verschillenden groeperingen zijn. We denken hierbij niet alleen aan de wijkkerkenraad, ouderlingen en diakenen, maar ook aan clubs, kinderdienst enz. Het is in toenemende mate moeilijk om de vacatures te vervullen. We zijn al bezig met het aanpassen van structuren zodat we met minder mensen toe kunnen maar er

blijven altijd mensen nodig. Ook dit jaar willen we u weer vragen om een taak te vervullen in de kerk. Dat kan een kleine taak of een iets grotere. Als er dus iemand bij u komt hopen we dat we op u kunnen rekenen. Het hoeft niet altijd een toezegging voor lange termijn te zijn, het kan ook zijn dat u een taak een kortere periode op u wilt nemen. Al weer een tijdje geleden hebben we een voorlichting gekregen over een programma dat “Growing Young” heet.

Aan de hand van een aantal uitgangspunten kijken we naar onze kerk, hoe gaan we met elkaar om? Wat kunnen we veranderen zodat iedereen, jong en oud, zich thuis voelt in onze kerk. Op zaterdag 10 november a.s. geven we daar een vervolg aan, wijkkerkenraden en Fonteinwerk. Op die dag zal een heleboel aan de orde komen en dat zal worden vertaald naar de diensten en andere zaken die in onze kerk spelen. We houden u op de hoogte van wat er is besproken en wat dat voor ons als gemeente betekend. Houdt daarom SamenGeroepen en de site in de gaten. Hierna vertellen de verschillende organisaties die zijn vertegenwoordigt in de kerkenraad waar ze mee bezig zijn. De vergadering wordt afgesloten met een mooi gedicht.
Marjolijn Sijtsma