Speculaas

Hits: 272

voor Roemenië, 2 en 3 november. Het werk vanuit Harderwijk voor de bewoners van de 3 dorpen, Stina de Mures, Copand en Gabud in Roemenië gaat ook het komend jaar door. Dat werk bestaat vooral uit persoonlijke ondersteuning aan alle inwoners van de dorpen. In oktober brengen wij op circa 300 adressen een levensmiddelenpakket. Deze worden gekocht in Roemenië. Bovendien krijgen 16 van de armste gezinnen, iedere maand, een levensmiddelenpakket. Er is een fonds om in acute noodsituaties ondersteuning te kunnen bieden. De inkomsten en uitkeringen zijn nog altijd laag en er is geen spaargeld aanwezig. Wij kijken niet naar geloof of afkomst. Het afgelopen jaar hebben wij voor de ouderen 10 po-stoelen meegenomen.

De woningen hebben praktisch allemaal een toilet in de tuin. De toiletgang is voor velen, vooral in de winter en in de nacht, een ware beproeving. Zo proberen wij voor hen het leven toch wat aangenamer te maken. Daarnaast houden wij het kleine loonbedrijf in stand dat de boeren helpt bij het bewerken van het land en bij het oogsten.
Om dit werk te kunnen blijven doen, wordt er weer een speculaasverkoop gehouden. Wij, als werkgroep van de Protestantse Gemeente in Harderwijk, bieden U de speculaas aan in pakjes van 3 brokken: 1 pakje voor € 2- , 2 pakjes voor €.3,50 en 3 pakjes voor €. 5,- . De verkoop wordt op vrijdag 2 en zaterdag 3 november a.s. gehouden en wij hopen dit huis aan huis aan te bieden. Mocht U niet thuis zijn, dan kunt U ook bestellen bij Henk Venema, tel. 414251 of bij Henk Grosman, tel 419618. Wij hebben nog grote behoefte aan verkopers. Als U ons wilt helpen bij de verkoop, neem dan contact met hen op.
Namens de werkgroep, Durk Reitsma.