Wijkkerkenraadsvergadering

Hits: 394

De Morgenwijk Bij de opening van de vergaderingen stonden we stil bij het feit dat we allemaal kinderen van dezelfde God zijn. We moeten kijken naar de dingen die ons binden en vanuit dat besef denken en handelen. Een goed startpunt voor de vergaderingen. In de eigen vergadering beginnen we direct want er staat veel op de agenda. We staan stil bij de diensten die we hebben gehad rond Pasen. We zijn heel blij met het feit dat er zoveel diensten zijn geweest en dat deze zo goed zijn bezocht.
Het vacaturebord staat al een paar weken in de zaal van de kerk waar we ook koffie drinken. Jammer genoeg zijn er tot op heden geen mensen die zich hebben aangemeld om een functie te vervullen terwijl daar juist zoveel behoefte aan is.

Er zijn bij verschillende activiteiten in onze kerk dringend nieuwe mensen nodig. Daarom ook in dit verslag nog een keer de oproep om u op te geven voor het vervullen van een functie. Neemt u voor verdere informatie contact op met de voorzitter of de scriba
van de wijkkerkenraad. Er zijn veel mensen die om wat voor reden dan ook de dienst in de Plantagekerk niet persoonlijk bij kunnen wonen maar deze meemaken via kerktelevisie. Dat betekend dat deze mensen ook misschien al jaren niet meer het Heilig Avondmaal hebben kunnen vieren. Voorheen was er de mogelijkheid om
dat in groepen bij iemand thuis te vieren. We gaan kijken of het mogelijk is om dat weer te organiseren zodat ook de mensen die niet meer in staan zijn om naar de kerk te gaan, het Heilig  Avondmaal kunnen vieren. Het beleidsplan van de Morgenwijk is geschreven voor de periode 2015 t/m 2019. Dat betekent dat er binnenkort een nieuw beleidsplan moet worden geschreven. De voorzitter heeft een notitie geschreven waarin zaken naar voren komen die in het huidige beleidsplan staan. Hoe staat het met
de uitvoering van die punten? Vinden we dat nog steeds belangrijk? Waar staan we voor en waar willen we naar toe en vooral hoe denken we daar te komen. Allemaal vragen die dan naar voren komen. In de komende maanden willen we de punten uit de notitie met elkaar bespreken. We hopen op mooie, zinvolle gesprekken. De uitkomst van de gesprekken willen we gebruiken om onze visie voor de toekomst onder woorden te brengen en verwerken in het beleidsplan voor de komende
jaren. Hierna volgen rapportages van o.a. de diaconie, het seniorenpastoraat en het pastoraal team. Beide groepen zijn druk bezig met allerlei zaken. Zo heeft het pastoraal team al plannen om iets leuks te doen in de vakantieperiode. Het seniorenpastoraat is bezig met de organisatie van het seniorenreisje in september. Ook dit jaar zullen er twee dagen zijn dat het seniorenreisje wordt georganiseerd. De senioren kunnen zich dan voor één van die dagen aanmelden. Een uitnodiging volgt nog. We houden
u op de hoogte van alle activiteiten in de wijk en in de Plantagekerk.
Marjolijn Sijtsma

Tags: morgenwijk