Paasgroet

Hits: 581

Beste broeders en zusters in Harderwijk, Stina de Mures en Copand, Al heel wat jaar is het een goede gewoonte om elkaar een Paasgroet te zenden. Dit jaar is Dresden
aan de beurt. Met Pasen vieren wij het feest van het Leven en de overwinning op de dood. Maar ‘dood’ is niet alleen een biologische dimensie; er is een sociale dood. We kunnen midden in het leven dood zijn, sociaal dood, vereenzaamd, geïsoleerd en aan het eind gekomen.

De genezingswonderen van Jezus gaan over blinden, lammen, doven, mensen met epilepsie. Jezus haalt hen weer terug in het leven en in de gemeenschap. Hij heeft de scheidslijnen op. Mensen krijgen deel aan een nieuwe
gemeenschap. Ook tegenwoordig ligt daar het gevaar van de sociale dood. Zwakken die in onze prestatiemaatschappij niet meer mee kunnen komen. Vreemdelingen die gezien worden als een bedreiging. Vluchtelingen die ervan beschuldigd worden onze samenleving te willen ontwrichten. In plaats van verstandig redeneren en het tonen van een warm hart overheerst de hysterie. Het spook van het nationalisme dreigt naar Europa terug te keren. Het is goed, dat Europa zich ook van een andere kant laat zien. Bijvoorbeeld in de vorm van partnergemeenten die proberen om in solidariteit met elkaar te leven, omdat we elkaar hartelijk liefhebben en in Christus met elkaar verbonden zijn. Als we Pasen vieren, dat zijn we blij dat we partners mogen zijn. We vieren het leven en zien op Jezus, die ons altijd weer de opdracht geeft om ons solidair te betonen: “Wat jullie voor een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, dat hebben jullie voor mij gedaan.” Een hartelijke groet uit Dresden en een gezegend Paasfeest! Namens de Evangelisch-Reformierte Gemeinde Dresden,
ds. Klaus Vesting