Twee keer Jezus

Hits: 121

jesus leerhuis

Leerhuis Menselijk of Goddelijk: de eeuwenoude vraag over Jezus, bezien door een gelovig-theologische bril en door de bril van kunst en beeldcultuur.
Aanleiding tot dit leerhuis is een artikel in Trouw, waarin een gesprek stond tussen twee predikanten die een heel verschillende kijk op Jezus hebben.

Inleiders: Stien van der Hout en Tjitte Dijkstra, theologen In de Plantagekerk, op woensdag 28 februari om 20.00 uur.
Contact: Tjitte Dijkstra tel. 0619701736. Bijdrage 6 euro.