Zondag werelddiaconaat

Hits: 95

oeganda moeder en kind
4 februari, zondag werelddiaconaat en de veertigdagentijd Wat een ramp was het 65 jaar geleden op 1 februari 1953, toen ons land werd getroffen door een watersnood. Grote delen van Zeeland, West Brabant en de Zuid Hollandse eilanden stonden onder water, gebouwen waaronder huizen en stallen werden verwoest, 1836 mensen en tienduizenden dieren verdronken. Nu kunnen we ons haast niet meer voorstellen hoe we er toen voorstonden.

Na de crisisjaren en de oorlog was de welvaart nog gering en deze ramp konden we moeilijk opvangen. Toen bleek de solidariteit van kerken wereldwijd: overal ter wereld werd gecollecteerd voor de arme mensen in Nederland. Dat maakte zoveel indruk dat de kerken in ons land besloten om voortaan op de eerste zondag in februari een collecte te houden voor het werelddiaconaat uit dankbaarheid voor de steun die wij kregen toen we dat hard nodig hadden. Die traditie bestaat nog steeds. Vandaag de dag hebben veel andere kerken en organisaties onze steun nodig om in hun land nood te lenigen. Het project op de folder van dit jaar is daar een goed voorbeeld van: jongens bevrijden die in Ghana geronseld zijn om in de visserij te werken, jongens die niet naar school gaan, zeer lange dagen maken en vaak levensgevaarlijk werk doen. We hopen dat u weer royaal zult geven op 4 februari! Mocht u geld willen overmaken dan kan dit ook via onze ZWO commissie: het rekeningnummer van zending en werelddiaconaat is
NL42RABO0317714554