4 januari Volle Mond

Hits: 122

In het nieuwe jaar gaan gewoon maandelijks door met ‘Praten met Volle Mond’. De eerste keer is donderdag 4 januari. We zijn een open gesprekgroep rond de maaltijd, een van onze predikanten of kerkelijk werkers leidt kort een gespreksthema in. Waar kun je nu gezelliger met elkaar praten dan aan tafel? Bij Praten met Volle Mond draait het dus om de ontmoeting, al is het eten niet te versmaden.

Verwelkoming vanaf 17.00 uur, aan tafel om 17.30 uur, afsluiting vóór 19.30 uur. Kosten: een kleine vrije gift. Deelname staat open voor echt iedereen. Wel noodzakelijk is tijdig aanmelden, uiterlijk dinsdag 2 januari via het prikbord in de Plantagekerk of telefonisch naar tel. 06 20653116. 
Team Praten met Volle Mond