De Fonteindienst

Hits: 204

van 10 december heeft als thema: Binnenkort verwacht. Het is dan de tweede zondag in de adventstijd. Advent de tijd van verwachten. Het gaat in deze dienst over Zacharias, wat verwachte hij nog van het leven en van God Onverwacht krijgt hij de boodschap dat hij een zoon zal krijgen en dat na jaren hopen en (ver)wachten. Het maakt hem sprakeloos, maar als het kind eenmaal geboren is spreekt hij een lofzang uit en maakt God groot.

Wat verwachten wij van God, zitten wij op Hem te wachten. Zacharia wist het wel Gods licht zal over ons opgaan dat is een mooie verwachting. David Kroeze gaat ons deze morgen nog veel meer hierover vertellen. We gaan deze dienst veel zingen o.l.v. de Fonteinband. De dienst begint zoals gewoonlijk om half 12 voor en na de dienst is er koffiedrinken en uiteraard oppas voor de kleintjes en kinderdienst voor de groepen 1 t/m 6.