Fonteindienst 2 juli

Hits: 528

just do it.sla 2 400
Op zondag 2 juli heeft de Fonteindienst het thema : Just do it!  In deze dienst gaan we bekijken wat we allemaal met Amazing Grace kunnen doen.  Jezus stuurt na een korte briefing 72 discipelen er

2 aan 2 op uit niet eerst een uitgebreide cursus maar leren door het gewoon te doen. Ze gaan in alle eenvoud met vol vertrouwen op hun Heer de opdracht doen die Hij aan ze geeft.  Niet aarzelen maar gewoon doen! Gerhard Heeringa is onze spreker deze ochtend en misschien helpt hij ons om het iets meer te begrijpen.  Lighthouse  is er voor de muzikale  begeleiding . We beginnen zoals gebruikelijk om half twaalf. Voor en na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie en thee.  Er is oppas voor de hele kleintjes en kinderdienst voor de kinderen die in groep 1 t/m 6 zitten.