Vakanties

Hits: 50

vakanties

De diaconie stelt ook dit jaar enkele vakantieweken beschikbaar aan mensen en huishoudens voor wie het anders financieel niet mogelijk is met vakantie te gaan. De bestemming voor dit weekje weg zoeken we in onderling overleg, 

we willen rekening houden met de wens of ideeën van de betrokkene(n) zelf. Het kan een huisje of camping zijn, maar ook de kosten naar een logeeradres. Soms kunnen mensen een gedeelte van de kosten zelf dragen of zelf het vervoer naar de plaats van bestemming regelen. Bent u, of kent u, mensen die u hiervoor zou willen voordragen, neem dan liefst voor 15 maart – vertrouwelijk – contact op met een van de volgende diakenen: Elly Mulder (06 518 714 02) of Marja Bakker (06 447 722 07). Uw Diaconie