De Protestantse Gemeente Harderwijk is een veelkleurige geloofsgemeenschap. Met ongeveer 4.000 leden, drie wijk-predikanten, drie kerkelijk werkers en twee kerkgebouwen: de Plantagekerk en Kerkelijk centrum De Regenboog. 

Overzicht alle online kerkdiensten / vieringen

Actueel nieuws PGH

 • ALLE ACTIVITEITEN in het komende jaar

  vlag PKN

  Een heel nieuw kerkelijk seizoen staat voor de deur. Onze Protestantse Gemeente bruist van de activiteiten, op zondag natuurlijk maar zeker ook doordeweeks. Laat uw ogen dwalen over onderstaand overzicht (niet volledig…) en zeg bij uzelf: hier zit ook voor mij dit seizoen echt wel wat bij. Ik doe mee!

  Meer weten? Kijk in ons driewekelijkse kerkblad SamenGeroepen en op onze website http://www.pgharderwijk.nl .

  Lees meer...

.

 • Inzamelactie voedselbank

  Voedselbank Harderwijk

  Door het coronavirus heeft de voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten een tekort aan producten voor mensen in financiële nood.  U kunt helpen door producten in te leveren. Lang houdbare producten.

  Week 2 (10-16 januari): pot honing, vloeibare bak en braad

  Week 3 (17-23 januari): rozijnen/zuidvruchten, schenkstroop

  Producten kunt u inleveren op de volgende locaties en tijden: 

  Lees meer...

.

 • Actie Kerkbalans 2022

  Geef voor de kerk van morgen 2022

  Lees hier de folder.

  Allereerst Gods zegen en voor iedereen de beste wensen en een goede gezondheid voor het nieuwe jaar.

  Wij hopen als kerkrentmeesters ook in 2022 op een financieel gezond jaar. Vele mede kerkleden gaan binnenkort vrijwillig, door weer en (koude) wind, de uitnodiging van de Actie Kerkbalans 2022 bij u bezorgen en een week later uw antwoord (toezegging) weer ophalen.
  Wij zijn dan ook ontzettend dankbaar dat deze vrijwilligers dat dit jaar weer willen doen.

  Dit jaar kunt u uw toezegging ook weer digitaal via onze website regelen en/of via Scipio.

  Het verwerken van de digitale toezeggingen vraagt voor het kerkelijk bureau de minste tijd en heeft daarom onze voorkeur. Voor 2022 zijn de vaste vrijwillige bijdragen begroot op € 470.000. Circa € 5.000 meer dan in 2021.
  Wij hopen van ganser harte dat we ondanks de corona-problemen deze opbrengst ruimschoots gaan halen. Misschien kunnen we er samen voor zorgen dat een tekort in 2022 wordt voorkomen. De vacature van seniorenpastor hebben we al direct kunnen invullen.
  We zijn bezig met een plan van aanpak voor de noodzakelijke verbetering van de Plantagekerk. De CV-installatie, de elektra en het asbest onder de kerkvloer moeten nodig worden aangepakt. Deze werkzaamheden willen we combineren met een aantal bouwkundige aanpassingen om de bruikbaarheid en duurzaamheid van het kerkgebouw te vergroten. Dit voorjaar hopen we de definitieve plannen hiervoor aan u te presenteren. Zodra dit de instemming heeft van de gemeenteleden kunnen wij verder met de technische uitwerking, aanvragen van toestemming van de landelijke kerk en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en bouwvergunningen. De werkzaamheden zullen daarom naar verwachting begin 2023 kunnen beginnen. In de loop van 2022 zullen wij onder onze gemeenteleden vrijwilligers gaan rekruteren voor het bouwteam, fondswerving en bouwkundige werkzaamheden die we zelf kunnen uitvoeren. Tevens zullen we gaan starten met een fondswervingscampagne. U hoort hierover binnenkort meer.
  Met de Hervormde Wijk Gemeente de Regenboog zijn wij, na het succes in december 2019 in de Regenboog, de Kliederkerk gaan opstarten in Harderwijk. Een mooi missionair initiatief dat wordt gefinancierd door Kerk naar Buiten.
  Ook voor deze evangelisatie en zending kunt u een bedrag toezeggen. Kortom ook in 2022 staat er weer veel op stapel. Wij vertrouwen erop dat u dit als gemeenteleden mogelijk gaat maken door een royale financiële bijdrage. Wij zien uit naar uw toezegging voor Actie Kerkbalans 2022.

  Henk van Rijssen, voorzitter College van Kerkrentmeesters