ZWO

Hits: 332

SaGe3 Kameroen

Duurzame landbouw: voedsel voor iedereen in Noord-Kameroen

Graag vertellen we u wat meer over het werk van de Lutherse Broederkerk in het droge noorden van Kameroen. Deze kerk ondersteunt haar gemeenteleden met duurzame landbouw en theologisch onderwijs.

Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De natuur is onvoorspelbaar. Verkeerd water- en grondgebruik maakt de situatie er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. Het landbouwprogramma van de kerk richt zich niet alleen op voedselzekerheid, maar wil ook oorzaken van uitdroging van de grond aanpakken. Dankzij de kerk kan kennis over landbouw en het bewaren van de oogst boeren relatief makkelijk bereiken. Het programma bereikt mensen binnen en buiten de kerk en het heeft speciale aandacht voor de allerarmsten, vaak weduwen. Via dorpscomités kunnen de inwoners zelf aangeven welke steun zij nodig hebben. Het landbouwprogramma bestaat uit:

 • Training over en ondersteuning van veeteelt
 • Aandacht voor productie en gebruik van compost
 • Gezamenlijke inkoop van zaden en landbouwbenodigdheden
 • Opslagplekken voor de oogst, om droge periodes te overbruggen
 • Training van vrijwilligers uit de dorpen
 • Herbebossing
 • Speciale aandacht voor de rol en de rechten van vrouwen 

Zo versterkt de Lutherse Broederkerk met het landbouwprogramma boeren en boerinnen in hun bestaan. Zij doet dit in nauwe samenwerking met de lokale overheid, professionele landbouworganisaties en vrijwilligers. De collecte van 16 februari is bestemd voor dit project van Kerk in Actie. Namens de commissie ZWO, Marja Bakker

Actueel nieuws PGH

 • Vlog’s en sociale media PGH

  Social media kanalen min 750x300
  Als Protestantse gemeente Harderwijk  hebben wij vele communicatie middelen. En zeker in deze coronatijd worden deze optimaal gebruikt.  Naast ons kerkblad SamenGeroepen en onze website www.pgharderwijk.nl/actueel hebben wij meerdere sociale media kanalen, zoals Facebook, Instagram. Naast berichten verschijnen hierop de laatste tijd ook vlog’s van Ds. David Kroeze en tieners PGH. Bekijk gerust eens onze sociale accounts en like, deel het.

  Lees meer...

.

 • Inzamelactie voedselbank

  voedselbank 400
  WEEK 33 Door het coronavirus heeft de voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten een tekort aan producten voor mensen in financiële nood.  U kunt helpen door producten in te leveren. U kunt helpen door producten in te leveren. Voor aankomende week 33 (10-15 augustus):
  - Groente in pot of blik (groot)
  - Kuipje halvarine
  - Pot chocopasta
  Deze producten kunt u inleveren op de volgende inleverlocaties en tijden:

  Lees meer...

.

 • Snuffelmarkt PGH

  marktkraamGelukkig, de Snuffelmarkt draait weer als vanouds en velen hebben de eerste keer hun slag kunnen slaan. Open: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9-12 uur. En tweede en vierde woensdagmiddag van 13.00-16.30 uur.  Locatie: De Wijde Blik, Fokko Kortlanglaan 181. We hopen dan de zaak weer op orde te hebben en u als belangstellende/koper te ontmoeten. Gezien de coronavoorschriften moet alles wel gefaseerd gebeuren. Bij binnenkomst moeten de handen gedesinfecteerd worden en er zijn looproutes in het gebouw aangebracht. We hopen dat iedereen zich aan de voorschriften houdt.