ZWO

Hits: 88

SaGe3 Kameroen

Duurzame landbouw: voedsel voor iedereen in Noord-Kameroen

Graag vertellen we u wat meer over het werk van de Lutherse Broederkerk in het droge noorden van Kameroen. Deze kerk ondersteunt haar gemeenteleden met duurzame landbouw en theologisch onderwijs.

Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De natuur is onvoorspelbaar. Verkeerd water- en grondgebruik maakt de situatie er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. Het landbouwprogramma van de kerk richt zich niet alleen op voedselzekerheid, maar wil ook oorzaken van uitdroging van de grond aanpakken. Dankzij de kerk kan kennis over landbouw en het bewaren van de oogst boeren relatief makkelijk bereiken. Het programma bereikt mensen binnen en buiten de kerk en het heeft speciale aandacht voor de allerarmsten, vaak weduwen. Via dorpscomités kunnen de inwoners zelf aangeven welke steun zij nodig hebben. Het landbouwprogramma bestaat uit:

  • Training over en ondersteuning van veeteelt
  • Aandacht voor productie en gebruik van compost
  • Gezamenlijke inkoop van zaden en landbouwbenodigdheden
  • Opslagplekken voor de oogst, om droge periodes te overbruggen
  • Training van vrijwilligers uit de dorpen
  • Herbebossing
  • Speciale aandacht voor de rol en de rechten van vrouwen 

Zo versterkt de Lutherse Broederkerk met het landbouwprogramma boeren en boerinnen in hun bestaan. Zij doet dit in nauwe samenwerking met de lokale overheid, professionele landbouworganisaties en vrijwilligers. De collecte van 16 februari is bestemd voor dit project van Kerk in Actie. Namens de commissie ZWO, Marja Bakker