Kerkbalans

Hits: 452

kerkbalans
ACTIE KERKBALANS:
Geef voor je kerk Vele mede kerkleden gaan binnenkort vrijwillig door weer en (koude) wind om de uitnodiging van de Actie Kerkbalans bij u te bezorgen en een week later opnieuw om uw antwoord (toezegging) weer op te halen. Wij zijn ontzettend dankbaar dat deze kerkleden dat dit jaar weer willen doen. 

Vorig jaar gaf ik in mijn mijmeringen aan dat het beoogde doel in 2019, een opbrengst van de vrijwillige bijdrage van € 500.000,-- door circa 2500 pastorale eenheden, toch gehaald moest kunnen worden. Helaas bleek dat niet het geval. Zo bleek dat een flink aantal leden opnieuw niets had toegezegd. Dat kan in feite niet, gratis lidmaatschap kan ook de kerk zich niet meer veroorloven. Daarom is besloten die leden dit jaar niet met de normale brief te benaderen maar om hen persoonlijk (telefonisch) te benaderen om hun betrokkenheid met onze Protestantse Gemeente Harderwijk te polsen. In de hoop dat zij weer mee willen doen. Een eerste test in november jl. onder een kleine groep leden was hoopvol. Wij gaan hier dit jaar zeker mee door.
Voor 2020 is de verwachte opbrengst van de vrijwillige bijdrage begroot op € 460.000,--. Maar helaas is er tevens een tekort van € 30.000,--begroot. Wij hopen van ganser harte dat we ondanks een krimpend aantal leden deze opbrengst ruimschoots gaan halen.
Naast de vacatures de wij kunnen invullen (een nieuwe dominee voor de Morgenwijk, een andere ouderenpastor en een nieuwe jeugdwerker) zijn wij ook nog steeds bezig met een plan van aanpak voor de noodzakelijke verbetering van de Plantagekerk. De C.V. installatie, de elektra installatie en het asbest onder de kerkvloer moeten worden aangepakt. Mogelijk kunnen we deze werkzaamheden combineren met een aantal bouwkundige aanpassingen om de functionaliteit van het kerkgebouw te vergroten. Dit voorjaar hopen we de plannen hiervoor aan u te presenteren. Zodra dit uw instemming heeft kunnen wij verder met de technische uitwerking en vergunningen. De werkzaamheden zullen daarom naar verwachting pas in 2021 kunnen worden uitgevoerd. 
Kortom veel staat er weer op stapel. Wij vertrouwen erop dat u dit als leden ook mogelijk gaat maken door een extra royale financiële bijdrage. Wij zien uit naar uw toezegging voor Kerkbalans, verreweg onze belangrijkste inkomstenbron. Albert Bode, Voorzitter College van Kerkrentmeesters

Actueel nieuws PGH

 • Ja het kon weer!

  RB 12 juli 2020

  Eindelijk kon het weer, naar de kerk. 12 juli waren er 90 mensen in de dienst, kinderdienst en tienerdienst in de Regenboog. Veel mensen vinden het nog spannend, of blijven thuis omdat ze voor het scherm wél mee kunnen zingen. Voor de mensen die er waren was het zeker fijn elkaar weer te zien. De kids vierden een uur lang
  Lees meer...

.

 • Inzamelactie voedselbank

  voedselbank 400
  WEEK 32 - 33 Door het coronavirus heeft de voedselbank Harderwijk-Ermelo-Putten een tekort aan producten voor mensen in financiële nood.  U kunt helpen door producten in te leveren. U kunt helpen door producten in te leveren. Voor aankomende week

  Voor week 32 ((3-8 augustus):
  - Pot kruidenmix voor vlees
  - Pak roggebrood
  - Zak appels

  Lees meer...

.

 • Snuffelmarkt PGH

  marktkraamGelukkig, de Snuffelmarkt draait weer als vanouds en velen hebben de eerste keer hun slag kunnen slaan. Open: elke eerste en derde zaterdag van de maand van 9-12 uur. En tweede en vierde woensdagmiddag van 13.00-16.30 uur.  Locatie: De Wijde Blik, Fokko Kortlanglaan 181. We hopen dan de zaak weer op orde te hebben en u als belangstellende/koper te ontmoeten. Gezien de coronavoorschriften moet alles wel gefaseerd gebeuren. Bij binnenkomst moeten de handen gedesinfecteerd worden en er zijn looproutes in het gebouw aangebracht. We hopen dat iedereen zich aan de voorschriften houdt.