Kerkbalans

Hits: 166

kerkbalans
ACTIE KERKBALANS:
Geef voor je kerk Vele mede kerkleden gaan binnenkort vrijwillig door weer en (koude) wind om de uitnodiging van de Actie Kerkbalans bij u te bezorgen en een week later opnieuw om uw antwoord (toezegging) weer op te halen. Wij zijn ontzettend dankbaar dat deze kerkleden dat dit jaar weer willen doen. 

Vorig jaar gaf ik in mijn mijmeringen aan dat het beoogde doel in 2019, een opbrengst van de vrijwillige bijdrage van € 500.000,-- door circa 2500 pastorale eenheden, toch gehaald moest kunnen worden. Helaas bleek dat niet het geval. Zo bleek dat een flink aantal leden opnieuw niets had toegezegd. Dat kan in feite niet, gratis lidmaatschap kan ook de kerk zich niet meer veroorloven. Daarom is besloten die leden dit jaar niet met de normale brief te benaderen maar om hen persoonlijk (telefonisch) te benaderen om hun betrokkenheid met onze Protestantse Gemeente Harderwijk te polsen. In de hoop dat zij weer mee willen doen. Een eerste test in november jl. onder een kleine groep leden was hoopvol. Wij gaan hier dit jaar zeker mee door.
Voor 2020 is de verwachte opbrengst van de vrijwillige bijdrage begroot op € 460.000,--. Maar helaas is er tevens een tekort van € 30.000,--begroot. Wij hopen van ganser harte dat we ondanks een krimpend aantal leden deze opbrengst ruimschoots gaan halen.
Naast de vacatures de wij kunnen invullen (een nieuwe dominee voor de Morgenwijk, een andere ouderenpastor en een nieuwe jeugdwerker) zijn wij ook nog steeds bezig met een plan van aanpak voor de noodzakelijke verbetering van de Plantagekerk. De C.V. installatie, de elektra installatie en het asbest onder de kerkvloer moeten worden aangepakt. Mogelijk kunnen we deze werkzaamheden combineren met een aantal bouwkundige aanpassingen om de functionaliteit van het kerkgebouw te vergroten. Dit voorjaar hopen we de plannen hiervoor aan u te presenteren. Zodra dit uw instemming heeft kunnen wij verder met de technische uitwerking en vergunningen. De werkzaamheden zullen daarom naar verwachting pas in 2021 kunnen worden uitgevoerd. 
Kortom veel staat er weer op stapel. Wij vertrouwen erop dat u dit als leden ook mogelijk gaat maken door een extra royale financiële bijdrage. Wij zien uit naar uw toezegging voor Kerkbalans, verreweg onze belangrijkste inkomstenbron. Albert Bode, Voorzitter College van Kerkrentmeesters