Zending in Zambia

Hits: 218

collecte Zambia

De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia, ruim tachtig procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe. In Zambia zijn predikanten nog meer dan in Nederland duizendpoten, vooral op het platteland, waar veel mensen laaggeschoold zijn. Gemeenteleden stellen hen vragen over landbouw, gezondheidszorg, werkloosheid en de ontwikkeling van hun dorp.  De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs.

In de opleiding is veel aandacht voor onderwerpen, zoals hiv/aids, man-vrouw vraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering. Er studeren zo’n 130 studenten van negen verschillende kerkgenootschappen. Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan de beurzen van 25 theologie-studenten. Zambiaanse kerken waar de studenten stage lopen, bieden hen reiskosten en een bijdrage in hun levensonderhoud. De meeste studenten zijn man, maar er studeren ook steeds vaker vrouwen theologie. De theologische faculteit heeft acht fte-plekken voor docenten. Eén plek wordt de laatste jaren ingenomen door een Nederlands echtpaar met een duobaan, uitgezonden door Kerk in Actie. Sinds de zomer van 2018 zijn dat Thijs en Marike Blok.
Op 3 november collecteren we in onze kerk om predikanten op te leiden in Zambia. Een deel van de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en
huisvesting. Namens christenen in Zambia: bedankt voor uw bijdrage daaraan!
Namens de commissie ZWO, Marja Bakker