Leerhuis Titus

Hits: 183

De Brief aan Titus is voluit pastoraal van toon. Paulus geeft adviezen aan Titus die op het eiland Kreta bezig is met wat we tegenwoordig gemeenteopbouw noemen. Hij moet leiders aanstellen en de kernpunten van het geloof doorgeven. Maar Paulus spreekt ook over persoonlijke problemen waar een dienaar van het evangelie tegenaan kan lopen. In de vierde bijeenkomst kijken we terug op de bespreking van de pastorale brieven en komen we terug op de beginvraag t.a.v. het auteurschap van deze brieven en de kwestie van de z.g. pseudografie. Volgens traditie volgt een vijfde sessie met muziek. 

Zowel oude als nieuwe deelnemers zijn uiteraard hartelijk welkom!Op de woensdagen 6, 13, 20, 27 november en 4 december. Van 9.30 tot 11.30 uur. In de Plantagekerk. Contactpersoon: Corrie van der Wal, tel. 06-51193120