Collecte 13 okt. ZWO

Hits: 217

ZWO 400
Toekomst voor jeugd in Colombia. 
Veel jongeren in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá lijden een uitzichtloos bestaan. Bij de Manq´a kookschool van Kerk in Actie partner FPT krijgen jongeren de kans een vak te leren om zo uit de vicieuze cirkel van armoede te komen. Bovendien speelt er nog iets anders bij deze opleiding, onder de deelnemers bevinden zich ex-FARC soldaten én slachtoffers van het gewapend conflict. Doordat ze samen een opleiding volgen, moeten ‘tegenstanders’ leren zich met elkaar te verzoenen. 

Per jaar worden tussen de 120 en 240 jongeren getraind op de kookscholen in Bogotá en in Cali. Na het afronden van de opleiding kunnen jongeren in een restaurant gaan werken of zelf een kleinschalig eethuis beginnen, waar gezonde gerechten worden verkocht, gestoeld op lokale tradities.

De scholen staan goed bekend en restaurants zoeken steeds vaker actief naar afgestudeerden van de Manq’a scholen. De kookschool in Bogotá heeft een samenwerkingsverband met 20 restaurants, die werk bieden aan de jongeren, en ook kunnen jongeren er stage lopen.

De Man’qa scholen kopen agrarische producten rechtstreeks van een groep van 46 kleine familiebedrijven. De producten van deze bedrijven zijn organisch, dus gezond en op duurzame wijze verbouwd. Er is een levendige uitwisseling tussen de studenten van de kookscholen en de bedrijven: studenten leren over het organische productieproces en de boeren leren over de trends in de horecasector. 

Met deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee?

Namens de commissie ZWO, Marja Bakker